"Âyâ, zannediyor musunuz ki, vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefis etmek, ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır?" cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

En yüksek bir mahiyette yaratılan insan, hayvan gibi sadece yemek, içmek ve zevk etmek için dünyaya gönderilmemiştir. İnsan, hayvaniyet ve cismânîyet dâirelerinde kaldıkça dar bir dâire içindedir. Bu dâirelerde aldığı lezzetler, kalb ve ruhun lezzetlerine göre çok aşağı derecededir.

Nefislerine esir ve heveslerine mağlup olan insanlar, bu dar daireyi geniş tevehhüm ederler ve ondaki geçici zevk ve lezzetlerle kendilerini avuturlar.

Bilindiği gibi insanın hayvanlarla ortak olan yanları; yemesi, içmesi, evlenmesi, görmesi, işitmesi, hareket etmesidir. İnsanlık akılla başlar ve îman ile insâniyet-i kübrâ olan İslamiyet’e ulaşır.

İnsan bu dünyâya ebedî cennete layık bir mâhiyet kazanmak için gelmiştir. Sadece dünyâya çalışan ve ömür sermayesinin tamamını bu fâni âlem için harcayan insan “gayet dar bir daire içinde” boğulmuş, demektir.

İnsan bu dünyaya sadece kendi maişetini temin için gelmiş değildir. Hayatın devâmı için gerekli levazımatı tedarik etmek hayatın asıl gayesi olamaz.

İnsan, beden yönüyle hayvanlardan çok daha mükemmel bir İlâhî sanat eseri olmakla birlikte, insanın diğer canlılardan asıl üstünlüğü rûhuna takılan manevî cihâzât yönüyledir. Mâzi, hâl ve istikbali değerlendiren bir akıl, inanan bir kalb, gördüğü ve öğrendiği her şeyi koruyan bir hafıza, aczini ve fakrını bilip Rabbine teveccüh eden bir vicdan, yapacağı şeyleri önceden planlama, karar verme ve tatbik etme kabiliyeine sahip bir ilim ve irade ve böyle daha nice manevî cihâzlar ve meziyetler hayvanlarda yoktur. Bunlara sahip olmayan hayvanların bu dünyâda rahat bir hayât geçirmeleri ve yaşamaları için gerekli her şeyi hazır bulmaları gösteriyor ki insan bu dünyaya sadece rahat bir ömür sürmek için gelmemiştir. Ondaki her bir cihazın, her bir latifenin çok gayeleri ve hikmetleri vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

elifsudenaz
allah razı olsun hocam çok güzel aydınlatınız sayenizde dini bilgimiz çogalıyor inşallah bizde bunu değerlendirip başka kardeşlerimize anlatırız bu hizmeti imaniyede bulunmak ayrı birsey rabbim her daim sizinle olsun.......
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...