"Elbette, bu dârda terettüp etmeyen, başka dârda terettüp edecektir." cümlesindeki "dünyada terettüp etmeyen" ne demektir, bu kısmı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Suç ile ceza arasında tabi bir gereklilik bağı bulunuyor, yani "Hiçbir suç cezasız kalmaz." bu bir sünnetullahtır. Öyle ise dünyada işlenen, ama cezasını görmeyen suçların cezasının çekileceği bir diyar lazım; bu da ancak ahiret olabilir.

Şayet bu suçlar ahirette cezasız kalırsa, suç ile ceza arasında tabi bir gereklilik bağı gerçekleşmemiş olur. Bu da Allah’ın Adl ismine uygun düşmeyen bir durumdur. Yani fenalık eden birisi, bu fenalığın karşılığını ya dünyada ya da ahirette mutlaka görecektir.

“Dünyada terettüb etmeyen” tabiri, dünyada cezasız kalan suçlar anlamına geliyor. Bu suçların cezası da ahirette tahakkuk edecektir.

Zaten bahsin devamında geçen şu cümle meseleyi tam olarak özetlemektedir:

"Acaba kim vardır ki, küçücük bir tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki, 'Filân adam fenalık etti, belâsını buldu.'(1)

Aslında dünyada günahlara karşılık ceza verilmesi, Allah'ın rahmetinden de kaynaklanmaktadır. Çünkü, hatadan sonra başına musibet ve sıkıntı gelenler, anlar ki yaptığı iş yanlıştır. Bundan dolayı bu gibi hatalardan vazgeçmeye meyil eder. Bu konuda Üstadımız şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Cenâb-ı Hak kemâl-i kereminden ve merhametinden ve adâletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücâzat derc etmiştir. Hasenâtın içinde, âhiretin sevâbını andıracak mânevî lezzetler, seyyiâtın içinde, âhiretin azabını ihsâs edecek mânevî cezâlar derc etmiştir..."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sünuhat.
(2) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi İkinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...