"Musibet-i âmme, ekseriyetin hatasından terettüp eder. Musibet, cinayetin neticesi, mükâfâtın mukaddimesidir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir toplumun başına gelen bela ve musibetler, isyanların bir neticesidir. Bir kişinin işlediği bir hata yüzünden Allah bütün bir topluma ceza vermez.

Gerek ferdin ve gerekse toplumun başına gelen bela ve musibetlerin birçok sebebi vardır. Ahlaksızlık, sefahet, fuhuş, din düşmanlarının çoğalması, ibadetlerin terk edilmesi, ölçü ve tartıda hile yapılması, kul hakkına riayet edilmemesi, zulümlerin artması ve ana- babaya asi olunması gibi günahlar bela ve musibetlerin gelmesine vesiledir.

Bela ve musibetlerin gelmesine en büyük vesilelerden birisi de, milleti sefahet ve ahlâksızlığa sevkeden ve her türlü menfi fikirleri yaymak için çalışanlara karşı tebliğ vazifesinin yapılmaması ve sessiz kalınmasıdır. Bu bakımdan her mü’min ve bilhassa da ilim ve irfan erbabı olanlar bu tür menfi cereyanlara karşı mücadele etmelidirler. Aksi halde suçlularla beraber masumlar da perişan olur. Nitekim bir ayette şöyle ifade buyrulur: “Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz. (masumları da yakar) ” (Enfal Suresi 8/25)

Bir geminin herhangi bir yerinden delik açan bir kişinin yapacağı tahribat hem ona göz yumanların hem de bundan haberi olmayanların denizde boğulmalarına sebep olacaktır. Onun için böyle bir musibete baştan meydan vermemek, çok dikkatli olmak ve bu fiili yapan kişi veya kişileri men etmek herkesin vazifesidir. İçlerinden bazılarının bile buna engel olmaları diğer insanları bu felaketten kurtaracaktır. Aksi halde herkes “bana ne der” ve bir şey yapmazsa hepsi felakete sürüklenir.

Bela ve musibetler işlenen günah ve hataların bir neticesi iken, aynı zamanda mükâfatın da başlangıcı oluyorlar. Çünkü musibet kişinin kusurunu temizler, affedilmesine vesile olur, ardından Allah sonsuz şefkati ile o kulunu nimetine boğar.

Kul tövbe ve istiğfarla manevî kir olan günahlardan temizlenmediği müddetçe, Allah o kuluna mükâfat vermez. Bu yüzden insan tövbe ve istiğfar ile ya kendi temizlenecek ya da Allah’ın vermiş olduğu bir bela ve musibet ile temizlenecek. İlahî af ve rahmet ancak bundan sonra gelir. Temizlenmemiş bir kalbe Allah nazar etmez.

Bir suç işleyip hapse giren kişi, cezasını çektikten sonra mükâfat olarak yeniden hürriyetine ve sevdiklerine kavuşur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...