"En büyük, en mükerrem ve en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri ve mühim olan fiilleri; mühim bir hesap ve mizana girecek." Mühim ve büyük olmayan fiiller, ameller nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Dünya âhiretin tarlası” olduğundan burada “büyük ve mühim” kelimeleriyle kasdedilen mâna “âhirette cennet yahut cehennemi netice verecek işler, amellerdir.” Hayvanların ve bitkilerin yaptıkları işler de zâtında mühimdir, Allah’ın kendilerine verdiği vazifeyi eksiksiz yerine getirmekle ibadetlerini yapmakta, tesbihatları edâ etmektedirler. Ancak, bu işler âhirette mizana girecek değillerdir. Çünkü hepsi güzeldir ve yine hepsi doğrudur.

On Yedinci Söz'de, hayvanların bu ibadetlerinin karşılığını âhirette “ruhanî bir mükâfat ve manevî bir ücret” olarak görecekleri belirtilmiştir. Onlar için amelleri sebebiyle “mizan” söz konusu olmamakla birlikte, mahşerde birbirlerinden haklarını alacaklarına dair hadis-i şerif vardır. O ayrı bir meseledir.

Ayrıca Yirmi Dördüncü Mektubta, hayvanların bu ibadetlerinin karşılığı şu şekilde ifade edilir:

“Eğer zîruh ise, zevi’l-ukulden değilse, onların zeval ve firakı, bir adem ve fenâ değil; belki vücûd-u cismanîden ve vazife-i hayatın dağdağasından kurtulup, kazandıkları vazifenin semerelerini bâki olan ervahlarına devrederek; onların, o ervah-ı bâkiyeleri dahi birer esmâ-i İlâhiyeye istinad ederek devam eder; belki, kendine lâyık bir saâdete gider.”(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...