İnsanın; "Rububiyetin külliyât-ı şuûnuna şahit olarak, kesret dairelerinde vahdâniyet-i İlâhiyenin dellâllığını ilân etmesini" izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan şu kâinatın bir meyvesi ve hülâsasıdır. Üstad'ın muhtelif risalelerde nazara verdiği gibi her insanın ruhu âlem-i ervahtan, hafızası levh-i mahfuzdan, hayali âlem-i misalden haber verir. Kemikleri taşlardan, etleri topraklardan, his dünyası meleklerden, vücudundaki muhtelif akıntılar nehirlerden haber verirler.

Kâinat kesret âlemi iken, insan bu kesret âleminin fezlekesidir. Meselâ, Allah’ın kesret âlemindeki rububiyete dair bütün işleri ve şuûnatı, insanın câmi’ olan fıtratında da hükmünü icra eder. Bu noktadan insan, kâinatta tecellî eden vahdet pırıltılarını toplayan bir aynadır; vahdaniyet manalarını gösteren bir seyirci ve bir dellâldır. İnsanın mahiyetini okuyan, kâinatın umumunu okumuş gibi olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...