"En sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve nokta-i istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak, hem fakir ve âciz bulunan mahlûkatlarına, acz ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı ve endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir Zât" İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"En sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve nokta-i istinada en muhtaç ve sahibini ve mâlikini bulmağa en müştak; hem fakir ve âciz bulunan mahlukatlarına acz ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı ve endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zât, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle iş'ar etmek, uluhiyetin muktezasıdır."(1)

Aciz olan insana, aciz olmayan bir Allah.

Fakir olan insana, fakir olmayan bir Allah.

Endişeli insana, endişelerinden temizleyecek ve güven verecek bir Allah.

Dayanmak isteyen insana, sonsuz bir dayanak noktası olan bir Allah.

Muhtaç olan insana, ihtiyaçlarını görecek bir Allah.

Sahibini bulmaya müştak olan insana, malikiyetini her yönü ile gösteren bir Allah.

Allah insana acizlik ile iştiyakı, fakirlik ile ihtiyacı, geleceğinden endişelenmeyi, dayanma isteğini, muhabbeti ve perestiş etme duygularını kendine yönelmesi, bu zaaf ve duygularını kendinde tatmin edilmesi için veriyor. Ama insan yönünü şaşırıp bu duygu ve zaafları yanlış yerlerde tatmin etmeye çalışıyor.

Mesela, insana verilen muhabbet duygusunu ilahi aşkta değil de mecazi aşklarda tatmin etmeye çalışıyor. Yine insan perestiş (tapınma) etme duygusunu ibadet ile Allah’ta tatmin etmesi gerekirken putlarda, sebeplerde ve tabiatta kullanarak fıtratını heba ediyor.

“Bunlar, iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur.” (Rad, 13/28)

İşte böyle bir Allah, böyle bir değerli mahlukunun kalbini ve ruhunu sebeplere ve aciz mahlukata kaptırmaması için, elbette onunla konuşacak, varlığını ve birliğini bildirecek, kendisini sevdiği için yarattığını ifade edecek, kendisine -iman etmek ve kulluğunu takınmak şartıyla- ebedi bir cenneti ve saadeti halk ettiğini ifade edip o insanı rahatlatacak ve dağınıklığını tek bir noktaya toplayacaktır.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua (Ayetü'l-Kübra).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...