"Es-sebebüke’l-fâil" sırrı sadece sahabeler için mi, yoksa herkes için mi geçerlidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Sebep olan işleyen gibidir.” kaidesi, herkes için her zaman geçerlidir. Bu kaideyi sadece sahabe ile sınırlamak doğru olmaz.

Mesela, Said Nursi Hazretleri ve talebeleri Risale-i Nur'un telifinde çok büyük sıkıntılar çekmişler. Risale-i Nur ile ne kadar imanını kurtaran, ibadetini ihya eden varsa, bundan hasıl olan sevaplar önce Üstadımızın sonra da onun aziz talebelerinin amel defterine yazılır. Çünkü onlar Nur hizmetinin öncüleri ve saff-ı evvelleridir.

Sahabeler, İslam ve iman konusunda saff-ı evvel ve öncü oldukları için, onlardan sonra gelen bütün Müslümanların yaptıkları bütün hayır ve hasenatlar onların amel defterine işlenmektedir.

Nakşî tarikatının kurucusu Şah-ı Nakşibendî Hazretleri ve onun ilk şakirtleri de Nakşî yolundan gidenlerin sevaplarına ortak oluyorlar. Bu hüküm diğer çığır açan müceddid, müçtehid, gavs ve evliyalar için de geçerlidir.

Hatta avam birisi, birisinin imanının kurtulmasına ve namaz kılmasına vesile olursa, o kişinin yapmış olduğu bütün hayır ve hasenatlar o vesile olanın amel defterine de işlenir. Bu kaide havas olsun avam olsun her bir insan için geçerlidir. Havasın sebep olması daha külli, avamınki cüz’î olur.

Ama saff-ı evvel olmak konusunda en büyük hisse sahabe efendilerimizindir. Bu hususta hiç kimse onlarla mukayese edilemez...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...