"Velayet-i kübrâ olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkıyet -ki sahabelerin velayetidir- bir veli kazansa, yine saff-ı evvel olan sahabelerin makamına yetişmez." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir veli veraset-i nübüvvet olan velayet-i kübra makamına erişmiş olsa bile, -nitekim başta Mehdi olmak üzere dört mezheb imamı, müçtehidler, aktablar ve şahlar da "velayet-i kübra” makamındadırlar- ama yine de sahabeye yetişemiyorlar.

“Sebep olan işleyen gibidir.” kaidesince, sahabeler saff-ı evvel, yani ilk Müslümanlar oldukları, İslam binasının kurulmasında büyük payları olduklarından, bütün ümmetin iman ve ibadetlerinde hissedar oldukları için kıyamete kadar gelecek bütün müminlerin hayır ve sevaplarının bir misli onların defterlerine yazılıyor. Dolayısı ile sahabeyi sevap ve fazilet konusunda geçmek zaman ve mekân açısından imkânsızdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu56

Velayet-i Kübra makamı, sahabe mesleği olarak geçmekte. Fakat mücedditlerin, büyük evliyaların da bu makamda olduğunu söyleniyor; o zaman bir nevi, sahabelerin makamları ile evliyalarınki aynı mı olmakta?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Nasıl ki velayet; suğra, vusta ve kübra olarak derecelere ve mertebelere ayrılıyor ise, velayet-i kübra makamı da kendi içinde hadsiz mertebelere ayrılıyor. Bu sebeple bir müceddid ya da büyük bir veli, Velayet-i Kübra mesleğinde olsa bile, sahabelere yine yetişemez. Zira Sahabelerin makamı ve fazileti ayet ve hadisler ile sabittir.

Hem de sahabeler Peygamber Efendimiz (asm)'in o eşsiz manevî ikliminde terbiye olmuşlar. Onların bizzat mürebbi ve müdebbiri Peygamber Efendimiz (asm) olmasından dolayı onların en küçüğüne, en büyük veli yetişemez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...