Velâyet-i kübrâ olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkıyet -ki sahâbelerin velâyetidir- bir velî kazansa, yine saff-ı evvel olan sahâbelerin makamına yetişmez." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir veli veraset-i nübüvvet olan velayet-i kübra makamına erişmiş olsa bile, -nitekim başta Mehdi (ra) olmak üzere dört mezhep imamı, müçtehitler, aktaplar ve şahlar da "velayet-i kübra” makamındadırlar- ama yine de sahabeye yetişemiyorlar.

Çünkü sahabe saff-ı evvel, yani ilk Müslümanlar olduğu için, bütün ümmetin hayır ve sevapları onların amel defterlerine yazılıyor. Dolayısı ile sahabeyi sevap ve fazilet konusunda geçmek zaman ve mekan açısından imkansız bir durum oluyor.

“Sebep olan işleyen gibidir.” kuralına göre, sahabe bütün ümmetin imanına, ibadetine, sevap ve faziletlerine ilk sebep oldukları için, aynen kendileri amel etmiş gibi hissedar oluyorlar. Böyle bir durumda sahabeyi geçmek için sahabeden önce olmak gerekir ki, bu da zaman ve mekan açısından muhal bir durumdur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...