Esmâ-i Rabbaniyenin cevherleri, kalem-i kudretin mektubatı, mevcudattaki ziynetler ve latif sanatları nelerdir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın isimlerinin cevherleri, o isim ve sıfatların tecellileridir. Bütün rızıklar Rezzak isminin birer cevheridirler. Her bir ismin tecellisi ayrıdır, bunların hepsine cevher denilir. Üstad Hazretleri bu hakikate şöyle işaret ediyor:

"Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise, şu hakikatte esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin cilvelerine misaldir."(1)

Meselâ, Şafi isminin mânâsı şifa veren demektir. Bu ismin bir hastada bilfiil tecelli etmesi, bir cevherdir.

Kudret kaleminin mektupları ise, yaratılan bütün mahlûkatlar ve onların üstündeki görünen ince ve hârika san’atlardır. Meselâ, bir çiçek kudret kalemiyle yazılan süslü, san’atlı ve latif bir mektuptur. Kudret sıfatı o çiçeği bir kitap ve mektup sûretinde yaratmış ki, insanlar onda tecelli eden isim ve sıfatları okusunlar.

"Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise, şu âlemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuş-u kalem-i kudrettir ki, Kadîr-i Zülcelâlin esmâsına delâlet ederler. "(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...