"Mütegallip başlar, kendi kendilerine düştüler. Zulmün kapısı, onların yüzlerine karşı kapatıldı. Düşenlere ayak vurulmaz. Sekeratta olanları bırak kendi haline; sekeratını tamam etsin." Soru ve cevabı devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Mütegallip başlar, kendi kendilerine düştüler. Zulmün kapısı, onların yüzlerine karşı kapatıldı. Düşenlere ayak vurulmaz. Sekeratta olanları bırak kendi haline; sekeratını tamam etsin."

"C - İsterim ki, hürriyet-i şer'iyenin sünnetini onlara ezber ettireceğim. Eğer ölmedilerse temessül etsinler. Evet, yalnız istibdadın kuvvetiyle terbiye olan başlar, bil'istihkak düştüler. Lâkin, içlerinde gayet hamiyetli adamlar var; onlara teşekkür ederiz. Bazı mütekâsil var; onlardan şikâyet ederiz. Bazı mütehayyir, mütereddit var; onları irşad etmek isteriz. Bazı ölmüşler var; miraslarını muhafaza etmek isteriz. Tâ yeni çıkmalar almasınlar."(1)

Zorba yöneticiler birbirlerine düştüler. Artık masum ve mazlumlara zulmedecek mecalleri kalmadı. Bunlar zaten düşmüşler, düşene vurmak uygun olmaz. Bir kısmı da ölüp kabirde yaptıklarının cezasını çekiyorlar. Bunlarla uğraşmanın bir anlamı var mı, diye Üstad Hazretlerine bir soru soruyorlar.

Üstad Hazretleri cevaben; benim derdim şahıslarla ya da ölmüş gitmişlerle değil; benim amacım şeriatın öngördüğü hürriyeti toplumda sünnet yani âdet haline getirmektir. Bu mana ve kaideyi toplumun ileri gelen alimleri ve aydınları topluma yerleştirmezlerse, bu istibdat illeti hayatını devam ettirir ve aynı sıkıntı ve hastalıklar yine baş gösterir. Yani Üstad Hazretleri istibdat hastalığına savaş açıp, onun izini ve özünü toplumdan silmeye azmetmiş.

Bu hastalığı en çok ayakta tutanlar, baştakiler olmuş maalesef. Bu yüzden Üstad Hazretleri başları ikaz ve ihtar ediyor. Bu başları da niyetlerine göre kategorize ediyor. Hepsine aynı şiddetle tokat atmıyor.

- Hamiyetli ve vatanperver olanlara teşekkür ederiz,
- Tembellerden şikayetçiyiz,
- Alemlerinde tereddüt yaşayan ve netlik kazanmayanları da irşad ederiz,
- Ölmüş olanların da miraslarını muhafaza eyleyip, yeni yetmeler bunlara sahip çıkıp yeni sıkıntılar oluşturmasınlar.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas26125
İzahınız için teşekkürler ancak "Bazı mütehayyir, mütereddit var; onları irşad etmek isteriz. Bazı ölmüşler var; miraslarını muhafaza etmek isteriz." ifadesindeki mütehayyir ve mütereddit olanlar hangi konuda şaşkınlık ve tereddüt göstermişler ve miraslarını korumakdan bahsediliyor. Bu korunan mirasın ne olduğunu anlayamadım.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Baskı ile hürriyet arasında kararsız kalanlar mütehayyir oluyor. Miras ise ölmüş gitmiş ama hayrı çok olan bazı idareciler hakkında. Üstadımız isim vermediği için isim olarak net bir şey söylemek mümkün değil.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ilyas26125
TEŞEKKÜRLER.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...