"Evet, halk ve icadda bir şerr-i cüz’î ile beraber hayr-ı kesir vardır. Bir şerr-i cüz’î için hayr-ı kesiri terk etmek, şerr-i kesir olur. Onun için, o şerr-i cüz’î, hayır hükmüne geçer." Bu ifadeyi açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Halk ve icad'ta şer yoktur. Burdaki ifadeye gelince; yaratılıştaki gaye değildir. Şeytanın dahi yaratılış gayesi netice itibarıyla hayırdır. Belki eşyanın fıtratı, hilkatı nazara veriliyor. Mesela; bıçak fabrikalarının gayesinde, insanlar öldürülsün diye bıçaklar yapılmıyor. Ancak bıçakların fıtratı ve yapılışı insan öldürmeye müsait yapılmıştır.

Aynen öyle de yaratılan her şey imtihan gereği olarak müspet ve menfi, iki şekilde de kullanılmaya müsait bir fıtratta yaratılmıştır. Ancak asıl gaye, o şeyin hayra kullanılmasıdır. Söz konusu "şer-i cüz'i"den maksat, eşyanın bu menfi kullanıma müsait tarafıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...