"Evet, her şeyde bir birlik var. Birlik ise biri gösterir. Meselâ, dünyanın lâmbası olan güneş birdir; öyle ise dünyanın mâliki dahi birdir. Meselâ, zemin yüzündeki zîhayatların hizmetçileri olan hava, ateş, su birdir;.." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir sistem komple ve birbirinden ayrılmayacak kadar girift ise, o sistem içinde yalnız ve ferdi duran her şey ustasının tek ve yekta olduğuna bir delil, bir ispattır. Kainat bir sistemdir ve bu sistem içindeki bütün unsurlar birbirleri ile sıkı bir bağ ile girift bir haldedirler. Ve bu sistemdeki bütün unsurlar tek ve yektadır. Bütün bu argümanlar bir araya geldiğinde tevhit kaçınılmaz hale geliyor.

Mesela, bir elmanın kızarması ve büyümesi için güneş, hava, toprak, su hepsi lazımdır. Ve bu unsurlardan bir ikincisi yoktur. Demek güneş kiminse, güneş ile beraber hareket eden diğer unsurlar da o kimsenindir. Şayet ikinci bir sistem ve bu sisteme bağlı ikinci bir güneş olsa idi, insanlar şu güneş Allah’ın da, diğer güneş kimin diye bir şüphe ve endişeye kapılabilirlerdi. İşte bu şüphe ve endişeyi güneşin ve sair unsurların tekliği bozuyor ve tevhitte huzura sebep oluyor. Yani hava bir ise, su bir ise, ateş bir ise, güneş bir ise usta ve sanatkarları da birdir neticesi zaruri bir hüküm olarak önümüze çıkıyor ki, bu da iman ve tevhitte insana itminan veriyor.

İkilik ikiliğe işaret ettiği gibi, birlik de birliğe işaret eder. Mesela, bir ülkede iki ayrı polis teşkilatı, iki ayrı trafik kuralları olsa, insanın aklına hemen bu ülkede iki otoritenin olduğu gelir. Kainat ülkesinde güneşteki çekme ve itme kuvveti ne ise, dünyadaki basit bir şeyin içindeki çekme ve itme kuvveti de aynıdır. Yani kural birliği, otorite birliğinden gelir. Aynı şekilde malzeme birliği malikiyetin birliğinden ileri gelir. Güneşlerin tümünün sistem ve özellik olarak bir olması, sahibinin de birliğinden dolayıdır vesselam...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim

Yani mesela 2 tane güneş olsaydı, o zaman o 2 güneşi de Yaratan Allah'tır diye yine derdik; fakat başka sayısız tevhid delillerimiz vardır da, o deliller sayesinde diyebilirdik. Yoksa dünyamıza hizmet eden güneş sayıca 2 tane olsaydı, güneşin adedi üzerinden bir tevhit delilimiz olmazdı; yani bir tevhit delilimiz eksik kalırdı. Ama dünyamıza hizmet eden güneş bir tane olduğu için, bu 1 adet oluşu, kafa karışıklığını önleyip, o tek güneşe sahip olan kim ise, güneşin hizmetine koşturulduğu dünyanın da sahibinin aynı zât olduğu sonucunu doğuruyor.  (Umarım doğru anlamışımdır)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bu da bir bakış açısı olabilir. Çünkü güneşin tekliği de bir tevhit delil çeşidi oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...