Block title
Block content

"Evet, her tâifeye ona mahsus bir meşrutiyet, bir teceddüt ilhâm olunuyor." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual: Meşrutiyeti pek çok i’zâm ediyorsun. Eskide rey-i vâhid idi, milletten sual yok idi; şimdi meşverettir,.."

"Cevap: Zaten şu nokta bütün cevaplarımı tazammun etmiş. Zira meşrutiyet hükûmete düştüğü vakit, fikr-i hürriyet meşrutiyeti her vecihle uyandırır. Her nev’ide, her tâifede onun san’atına ait bir nevi meşrutiyeti tevlid eder. Hatta ulemâda, medâriste, talebede bir nev’i meşrutiyeti intâc eder. Evet, her tâifeye ona mahsus bir meşrutiyet, bir teceddüt ilhâm olunuyor..."(1)

Cumhuriyet ve demokrasi, ülkenin yönetim şekline yerleştikten sonra, bu, zamanla ülkenin alt birimleri ve kurumlarını da etkileyip cumhuriyet ve demokrasiye yatkın hale getirir. Üst çatının şekli cumhuriyet ve demokrasi olup da onun altındaki kurum ve kuruluşların bundan bigane kalması, ondan etkilenmemesi mümkün değildir, denilmek isteniyor. Özellikle eğitim kurumları bundan çok müspet bir şekilde etkilenir. Şimdilerde buna "akademik özgürlük ve serbestlik" deniliyor. Bir ülkenin eğitim sistemi özgür ve demokratik ise, o ülke her anlamda  gelişmekte demektir.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...