"Evet, o Furkan'dır ki, şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekvîniyeyi cin ve inse ders verir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyet: Kimsenin inkâr edemeyeceği kadar açık delil; nişan, alamet ve işaret demektir.

Tekvin ise: Var etmek ve yaratmak manasındadır.

“Tekvinî” denilince, yaratmaya ait ve varlığa müteallik manası anlaşılır.

"Kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniye" ile kastedilen ise, varlık sahibi her bir mahlûktur. Her bir mevcud, kudret kalemiyle yazılmış tekvinî bir âyettir.

Her bir varlığa “âyet” denmesinin sebebi ise: Eşyanın Cenab-ı Hakk’ın varlığına ve birliğine apaçık bir delil olması ve her bir mahlûkun ona işaret etmesidir.

Evet, şu kâinat bir kitap, zaman bu kitabın yaprakları, yaratılan her bir mahlûk ise bu kitabın bir âyetidir.

İşte Kur’ân âyetleri, kudret kalemiyle yazılan ve her biri tekvinî bir âyet olan mahlûkları cin ve inse ders verir. Denizlerden, dağlardan, ağaçlardan, bulutlardan ve daha birçok eşyadan bahseder ve bu eşyaların manalarını tâlim eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...