"Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı Azîm-i Kâinatın en beliğ bir tercümanıdır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tercüme: Bir sözü bir dilden başka bir dile çevirmektir.

Kâinat kitabındaki her ayet, bir sinekten, galaksilere kadar her bir mahlûk kendine mahsus lisanla Allah’ı tesbih ve ona hamd etmektedir. İşte Kur’ân, anlayamadığımız bu lisanları bizlere tercüme etmekte ve bu haysiyetle de "Tercüme-i Ezeli" unvanını almaktadır.

“Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi ona iyi kulak verin: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu da kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de acizdir.” (Hac, 22/73)

İşte misaldeki sinek gibi her bir mahlûk, vücud-u İlâhîyyeyi, vahdaniyet-i sübhaniyeyi ve diğer iman ve İslâm hakikatlerini ders vermekte, bir muallim hükmüne geçmektedir. Kur’ân ise onların sözlerini bizlere, tercüme etmekte ve kâinat ile bizler arasında bir tercümanlık vazifesi görmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...