"Evet, o zat, Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve cennette mülâkat ve rü'yetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, o zât, Cenâb-ı Hakkın rızasını ve Cennette mülâkat ve rüyetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor. Bu istenilen şeylerin icadına rahmet, hikmet, adalet gibi sayısız esbap olmadığı takdirde, o zât-ı nurânînin tek duası ve tazarru ile niyaz etmesi, Cennetin icadına ve îtâsına kâfidir. Binaenaleyh, o zâtın risaleti, imtihan ve ubudiyet için şu dünyanın kurulmasına sebep olduğu gibi, o zâtın ubudiyetinde yaptığı dua, mükâfat ve mücâzat için dâr-ı âhiretin îcadına sebep olur." (Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar)

Burada Efendimiz (a.s.m)'ın Cenab-ı Hakkın rızasını istediği için bu kadar zahmet ve meşakkate katlandığı ve bu rızanın ve mükafatın verilmesi için de ahiretin ve cennetin yaratılması hikmete, rahmete ve adalete uygun olduğu vurgulanmıştır. Hatta sayısız rahmet, hikmet ve adalet sebepleri bulunmazsa bile, Efendimizin ahireti, cenneti ve rızasını istemesi bile başlı başına cennetin yaratılmasına kafi bir sebep teşkil etmesi gerektiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla Efendimizin duası hürmetine bile olsa rıza diyarı olan ahiret olmalıdır ve olacaktır.

Ayrıca Efendimiz (a.s.m) Cenab-ı Hakla konuşmak ve Onun cemaliyle müşerref olmak için duada ve niyazda bulunduğu da bir hakikattir. İşte farzı muhal olarak ahiretin yaratılması için hiçbir sebep olmazsa bile, Efendimizin Cenab-ı Hakkı ahirette görmek istemesi ve Onunla konuşmak istemesi bile ahiretin yaratılmasına kafi bir sebeptir.

Ek bilgi için tıklayınız:
- "Rü'yetullah" ne demektir, izah eder misiniz?
- "Rü'yetullah"ın Keyfiyeti Nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

aynurkus
Hz. Süheyb radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cennetlikler cennete girince Allah Teâla Hazretleri: "Bir şey daha istiyorsanız söyleyin, onu da ilaveten vereyim!" buyurur. Cennetlikler: "Sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? Sen bizi cennete koymadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarmadın mı (daha ne isteyeceğiz?)" derler. Derken perde açılır. Onlara, yüce Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir." Süheyb der ki: "Resûlullah bu sözlerinden sonra şu ayeti tilavet buyurdular. (Mealen): "İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzel iyilik bir de ziyade vardır" (Yunus 26). Müslim, İmam 297, (181); Tirmizi, Cennet 16, (2555).
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...