"Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz. Siz fenâya değil, bekàya gidiyorsunuz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ölüm; “fani olmak, yokluğa düşmek, toprak altının karanlık menzilinde çürümeğe ve dağılmaya terkedilmek” değildir. Ölümü böyle telakki etmek bir vehimdir. Hakikat şudur ki, insanlar yokluğa değil, daimî bir varlığa, yani ölümsüz ve zevalsiz bir hayata sevk edilmektedirler.

Kabir, imanla göçenler için âlem-i nurdur. Mü’min o nur ile bütün sevdiklerine kavuşacak ve onlarla sohbet edecek, dünyadan daha güzel bir hayat sürecektir. Kabir hayatı insanın; “Sahip ve Mâlik-i Hakiki”sini bulmasında ve lütfuna mazhar olmasında bir berzahtır, bir geçiş âlemidir; baharın kış ile yaz arasında bir berzah olması gibi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...