"Ey mü’min! Sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, çirkin ve noksan ve şerûr ve sana muzır olan nefs-i emmârene verme. Onu mahbub ve onun hevâsını kendine mâbud ittihaz etme." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şeyiyle, görmesi, işitmesi, anlaması, kuvveti, iradesiyle sınırlı bir varlık olan insanın sonsuz olan tek ciheti ondaki sonsuz muhabbet kabiliyetidir. Dersin devamında “nihâyetsiz bir muhabbete lâyık, hem nihâyetsiz sana ihsan edebilen, hem istikbâlde seni nihâyetsiz mes’ud eden” denilerek bu sonsuz muhabbet kabiliyetinin ancak Allah’ı sevmek için verilmiş olduğu beyan ediliyor.

Bu büyük sermayeyi nefs-i emmâreye harcamak büyük bir zarardır. Zira kötülüğü emreden nefsi sevmek ve onun sevdiği çirkin, noksan ve zararlı şeylere muhabbet bağlamak insanı Allah’a kul olmaktan uzaklaştırıp nefsin arzularına tabi kılar. Böyle bir insan, nefsin “hevâsını kendine ma’bud ittihaz etme” tehlikesine maruz kalır. Tövbe etmediği takdirde bu batıl muhabbet onun helakine yol açabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...