"Nefsine muhabbet ise, ona acımak, terbiye etmek, zararlı hevesattan men etmektir." Nefis ve gençliğe muhabbet konusunu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Altıncı Söz’ün başında yer alan âyet-i kerîmede mealen şöyle buyrulmuştu: “Muhakkak, Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın aldı.”

Dersin devamında açıkça beyan edildiği gibi, âyette geçen nefis insanın “zatı, kendisi” mânasındadır, hem ruhu hem de bedeni birlikte ifade eder. Buna göre insanın nefsini sevmesi denilince kendisini sevmesi, kendi varlığını sevmesi anlaşılacaktır. Bu nefis bazen nefs-i emmare ile karıştırılıyor.

Kendini gerçek manada seven insan, başta şirk ve küfür olmak üzere bütün kötülüklerden ve bütün günahlardan uzak durur. Zira bunlar onun ruh âlemine zarar vermekte ve kendisini cennetten mahrum kılıp cehennem azabına müstahak hale getirmektedir.

Demek ki, nefsini seven insan, kendini Rabbine satar, yani her şeyini O’nun razı olduğu şekilde istimal eder. Bu sevginin meyvesi hem dünyada hem de ahirette saadet olarak kendini gösterir.

Üstad Hazretleri dersin devamında nefse muhabbeti “nefsine muhabbet, yani, mehâsinine bina edilen muhabbet değil, belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek” şeklinde nazara veriyor. Yani insanın kendini sevmesi kendinde bulunan güzelliklere bina edilmemeli, belki noksanlıklarını gidererek “Cennete layık bir kıymet” almaya yönlendirilmelidir.

"Hem gençliğin letâfetini, güzelliğini, Cenab-ı Hakkın lâtif, şirin, güzel bir nimeti nokta-i nazarından istihsan etmek, sevmek, hüsn-ü istimal etmek, şâkirâne bir nevi muhabbet-i meşruadır."

İnsan, gençliğini de bu manada sevmeli, onu “Cenab-ı Hakkın lâtif, şirin, güzel bir nimeti” olarak görmelidir. Peygamberimizin (asm.) tavsiyesine uyarakİ “ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilmeli” ve o büyük sermayeyi meşru dairede en güzel ve verimli bir şekilde kullanmalıdır. Gençliği bu mânada sevmek meşru bir sevgidir ve Allah sevgisine engel olmadığı gibi, şükretmek şartıyla bu sevgiyi daha da kuvvetlendirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...