"Nefsine muhabbet ise, ona acımak, terbiye etmek, zararlı hevesattan men etmektir." Nefis ve gençliğe muhabbet konusunu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Altıncı Söz’ün başında yer alan ayet-i kerimede mealen şöyle buyrulmuştu:

“Allah müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” (Tevbe, 9/111).

Dersin devamında açıkça beyan edildiği gibi, ayette geçen nefis insanın “zatı, kendisi” manasındadır, hem ruhu hem de bedeni birlikte ifade eder. Buna göre "insanın nefsini sevmesi" denilince kendisini sevmesi, kendi varlığını sevmesi anlaşılacaktır. Bu nefis bazen nefs-i emmare ile karıştırılıyor.

Kendini gerçek manada seven insan, başta şirk ve küfür olmak üzere bütün kötülüklerden ve bütün günahlardan uzak durur. Zira bunlar onun ruh âlemine zarar vermekte ve kendisini cennetten mahrum kılıp cehennem azabına müstahak hale getirmektedir.

Demek ki, nefsini seven insan, kendini Rabbine satar, yani her şeyini onun razı olduğu şekilde istimal eder. Bu sevginin meyvesi hem dünyada hem de ahirette saadet olarak kendini gösterir.

Üstad Hazretleri dersin devamında nefse muhabbeti "nefsine muhabbet, yani, mehasinine bina edilen muhabbet değil, belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek" şeklinde nazara veriyor. Yani insanın kendini sevmesi kendinde bulunan güzelliklere bina edilmemeli, belki noksanlıklarını gidererek “cennete layık bir kıymet” almaya yönlendirilmelidir.

"Hem gençliğin letafetini, güzelliğini, Cenab-ı Hakkın latif, şirin, güzel bir nimeti nokta-i nazarından istihsan etmek, sevmek, hüsn-ü istimal etmek, şâkirane bir nevi muhabbet-i meşruadır." (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf)

İnsan, gençliğini de bu manada sevmeli, onu “Cenab-ı Hakk'ın latif, şirin, güzel bir nimeti” olarak görmelidir. Peygamberimizin (asm.) tavsiyesine uyarak, “ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilmeli” ve o büyük sermayeyi meşru dairede en güzel ve verimli bir şekilde kullanmalıdır. Gençliği bu manada sevmek meşru bir sevgidir ve Allah sevgisine engel olmadığı gibi, şükretmek şartıyla bu sevgiyi daha da kuvvetlendirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...