"Ey insan! Onun esmâ ve sıfâtına ait istidad-ı muhabbetini, sair bekâsız mevcudata verme, faidesiz mahlûkata dağıtma..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir hakikat dersi:

“… Fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır.” (Lem’alar)

Bütün varlık âlemindeki her nevi güzellikler, bütün kemaller ve ihsanlar Allah’ın isimlerinin tecellileridir. Sadece tecelliye nazar edip isim ve sıfatları hiç düşünmemek büyük bir gaflet ve azim bir nankörlüktür. Kaldı ki, bu tecelliler bekasızdır, yani fanidirler, geçicidirler. Onlara edilen muhabbet de sadece nefsi kısa bir süre oyalar, ebedî saadete vesile olmayışları cihetiyle de faydasızdırlar. O fani eserlerde tecelli eden esmâ ve sıfat-ı İlâhiye ise bâkidirler.

Dersin devamında, her bir isim ve sıfatın binlerce mertebesi olduğu ve her birinin cemal, kemal ve ihsan yönünden farklı olduğu beyan ediliyor ve Rahmân ismi örnek verilerek şöyle buyruluyor: “Sen yalnız Rahmân ismine bak ki, Cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir lem’ası ve dünyadaki bütün rızk ve nimet, bir katresidir.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...