"Ey insan! Onun esma ve sıfatına ait istidad-ı muhabbetini, sair bekasız mevcudata verme, faidesiz mahlukata dağıtma..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir hakikat dersi:

"… Fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır." (Lem’alar, On Birinci Lem'a)

Bütün varlık âlemindeki her nevi güzellikler, bütün kemaller ve ihsanlar Allah’ın isimlerinin tecellileridir. Sadece tecelliye nazar edip isim ve sıfatları hiç düşünmemek büyük bir gaflet ve azim bir nankörlüktür. Kaldı ki, bu tecelliler bekasızdır, yani fânidirler, geçicidirler. Onlara edilen muhabbet de sadece nefsi kısa bir süre oyalar, ebedî saadete vesile olmayışları cihetiyle de faydasızdırlar. O fâni eserlerde tecelli eden esmâ ve sıfat-ı ilahiye ise bakidirler.

Dersin devamında, her bir isim ve sıfatın binlerce mertebesi olduğu ve her birinin cemal, kemal ve ihsan yönünden farklı olduğu beyan ediliyor ve Rahmân ismi örnek verilerek şöyle buyruluyor:

"...Sen yalnız Rahmân ismine bak ki, cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir lem’ası ve dünyadaki bütün rızk ve nimet, bir katresidir." (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...