"Fakat ibadının kalbinde hususi bir telefon bırakmış ki, esbabı arkada bırakıp, doğrudan doğruya ona teveccüh etmek için,.." Kulun kalbindeki "kalp telefonu"ndan kasıt vicdan mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kulun kalbindeki "kalp telefonu"ndan maksat hem vicdan hem de ilhamdır. Bozulmamış safi bir vicdan Allah ile kul arasındaki en sağlam ve en güzel bir vasıtadır. Vicdanın bir manası da Allah’ın doğruları insana ihsas etmesidir.

İlham, Allah ile mahlukat arasındaki umumi konuşmadır. Ayetlerde Allah’ın, hem cansız varlıklarla hem hayvanatla hem cin ve insanlarla hem de meleklerle ilham vasıtasıyla konuştuğu açık bir şekilde ifade edilmektedir.

"Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah)’ın takdiridir." (Fussilet, 41/12)

"Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: 'Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut.' Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır."(Nahl, 16/68)

Bu ve buna benzer bütün ayetlerde açıkça ifade edildiği gibi, Cenab-ı Hak, arıya, sineğe, kuşa ilham ediyor. Bütün hayvanlar ilahi ilhamla hareket ederler, rızıklarını öylece bulur, dertlerine deva olacak bitkilere bu ilhamla ulaşırlar. Ancak bu ilham, en ileri derecede arılarda tecelli etmiştir. Mealini yukarıya aldığımız âyet-i kerîmede, sanki bu ilham sadece arıya has imiş gibi bir beyanda bulunulmuş, böylece arının bu noktada diğer hayvanlardan çok daha ileri olduğu ders verilmiştir.

Şems Suresinde (7-9) şöyle buyurulur:

“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.”

Her vicdan İslam'ın emrettiği ibütün güzel ahlak şubelerinin güzel, yasak ettiklerinin de kötü olduklarını bilir. Mesela, her vicdan alçak gönüllü olmanın güzel, gurur ve kibrin kötü olduğunu yakinen bilir.

Arıya ilham eden Cenab-ı Hak, elbette ki manen ve maddeten bütün mahlukatın fevkinde en mükemmel ve en şerefli bir mahluku olan kâmil müminlere, bihlassa mürşid, müceddit ve âlimlere ilhamda bulunacak ve onların kalplerine birçok gizli hakikati nakşedecektir ve etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ender56

"Fakat, ibâdının kalbinde hususî bir telefon bırakmış ki, esbabı arkada bırakıp, doğrudan doğruya Ona teveccüh etmek için, ubûdiyet-i hassa ile mükellef edip ‎اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْت1 deyiniz diye, kâinattan, yüzlerini kendine çevirir."burada üstad insanın kendi ihtiyaçları için görünürdeki sebeplere yönelmeyip direk Allah'a yönelmek daha iyidirmi diyor?

 

 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Sebeplere müracaat ettikten sonra neticeyi Allah'tan beklemek anlamında. Zire sebepler bir araya gelse de netice Allah'a kalmış bir şeydir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...