"Fakat ibadının kalbinde hususî bir telefon bırakmış ki, esbabı arkada bırakıp, doğrudan doğruya ona teveccüh etmek için,.." Kulun kalbindeki “kalp telefonu”ndan kasıt vicdan mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kulun kalbindeki "kalp telefonu"ndan maksat. hem vicdan hem de ilhamdır. Bozulmamış safi bir vicdan Allah ile kul arasındaki en sağlam ve en güzel bir iletişim yoludur. Vicdanın bir manası da Allah’ın doğruları insana fısıldamasıdır.

İlham Allah ile mahlukat arasındaki iletişimin genel adıdır. Ayetlerde Allah’ın hem cansız varlıklarla hem hayvanatla hem cin ve insanlarla hem de meleklerle ilham aracılığı ile konuştuğu açık bir dille ifade edilmektedir.

“Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah)’ın takdiridir.”(Fussilet, 41/12)

"Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: 'Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut.' Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır."(Nahl, 16/68)

“İnsana hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer.” (Şems, 91/8)

Bu ve buna benzer bütün ayetlerde Allah’ın yaratmış olduğu her mahluku ile doğrudan ve etkin bir iletişim içinde olduğu ifade edilmektedir. İnsan elini kaldırıp doğrudan Allah’tan bir şeyler ister, Allah da ona muhtelif şekillerde cevaplar verir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...