"Hem mahlukatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve âmm her birisinde, has bir tecelli, has bir Rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır." Misallerle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela, Basîr (gören, görücü) olan Allah, her şeyin her şeyini görür. Diğer ilahi sıfatlar gibi basar sıfatı da muhittir, bütün eşyayı birlikte ihata eder: o sıfatın dairesi dışında kalan bir mahluk yoktur. Bununla birlikte, Basîr isminin “gözler âleminde” hususi bir tecellisi vardır. Allah her şeyi görmekle birlikte, gözlere görme kabiliyeti vermekle ve bir kısım eşyayı göstermekle, o mahlukuna Basîr ismiyle öyle bir tecellisi olur ki, “güya o isim yalnız o şeye hastır.”

Bir örnek de hayvanlar âleminden verelim:

Bütün hayvanlar ilahi ilhamla hareket ederler, rızıklarını öylece bulur, dertlerine deva olacak bitkilere bu ilhamla ulaşırlar. Ancak, bu ilham, en ileri derecede arılarda tecelli etmiştir ki, ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

“Rabbin, bal arısına şöyle vahyetti (ilham etti): Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.” (Nahl, 16/68)

Bu ayet-i kerimede, sanki bu ilham sadece arıya has imiş gibi bir beyanda bulunulmakla arının bu noktada diğer hayvanlardan çok daha ileri olduğu ders verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...