Kalp ile tasdik etmek nedir, bunun alametleri nelerdir? Aklen bazı bilgileri almış olsak da kalben bazen rahatsız olduğumuz oluyor...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kalp ile tasdik" imanın temel esası ve rüknüdür. Bu rüknün görünür birçok alametleri bulunuyor. Bunlardan en önemlisi kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Yani insan, kalbinde inandığı bir şeyi dili ile ifade eder, azaları ile uygulamaya döker. Dil ile ifade etmek organları ile onu amel sahasına koymak, kalpteki tasdikin en önemli iki şahididir. Çünkü insan, kalbi ile inanmadığı bir şeyi ne dili ile ifade etmek ister ne de onu fiiliyata döker.

Kalpteki tasdikin başka alametleri de bulunuyor. Mesela, insan inandığı şeyden huzur duyar ve vicdanı da bunu tasdik eder. İnsanın inanmadığı bir şeyden huzur duyması ve vicdanen rahat olması mümkün değildir.

Kalpteki imandan sadece şeytan rahatsız olur. Ve bu rahatsızlığını da vehim ve vesvese şeklinde icra eder. Yani insandaki "kötü hissiyat" kalp ve vicdanın değil, nefis ve şeytanındır. Ve şeytan bu hissiyatı insanın kalbine mal etmeye çalışıyor, ta ki onu ümitsizliğe düşürüp üzüntüye gark etsin.

"Vesvese", adından da anlaşılacağı üzere, insanın zihnine iradesi dışında, şeytanın telkini ile gelen birtakım vehimlerdir. Vesvesenin tek zararı, insanın bu vesveseyi kendi kalbinin malı zannetmesidir. Vesvesenin ne imana ne de takvaya bir zararı yoktur.

Bu yüzden insan, aklına gelen vesvese ve kötü düşüncelerden dolayı ne sorumlu olur ne de günaha girer. Bu gibi düşünce ve vehimleri ancak kalbi ile tasdik ederse ve doğru olduğunu savunursa o zaman mesul olur.

Vesvesenin ilacı, onun şeytandan olduğunu bilmek, üzerinde durmamak ve ehemmiyet vermemektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...