"Fakat şu zamanda maddiyyun fikri herkesi sersem ettiğinden, en bedihi bir şeyde zihinlere vesvese vermiş. " Maddiyyun fikrinin herkesi sersem etmesinin ruhun varlığı ve bekası konusunda zihinlere vesvese vermesi nasıl oluyor? Biraz açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Mektubat adlı eserinde maddiyunlar hakkında şöyle buyurur:

"Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür."(1)

Maddiyyun fikrinin bugünkü karşılığı “materyalist felsefe”dir. Onlar her şeyi madde ile maddenin hareketi ve halden hale girmesiyle açıklamaya çalışırlar. Bu ise bu varlık âleminin kendi kendine meydana geldiği, bir yaratıcının olmadığı safsatasını doğurur.

Tabiatı görüp onu yaratan, sevk ve idare eden sonsuz bir ilim, kudret ve irade sahibinin varlığını kabul etmeyen insanlar, bu varlık âlemini bir madde yığını gibi gördüklerinden, insanı da sadece bedenden ibaret saymış ve ruhu inkâr etmişlerdir. Ruh, bu safsata ile inkâr edilince, şu hurafelere kapı açılmış oluyor:

- Ayaklar ruhun istediği istikamete değil de kendi kararlarıyla yol alıyorlar.
- Gözler kendi istedikleri yöne bakıyorlar.
- Eller, kendi arzu ettikleri şeyi tutuyorlar.
- Kulaklar neyi istiyorlarsa onu dinliyorlar.

Bu ve benzeri akıl dışı şıkları kabul etmek mümkün olmadığından, birçok insan, Üstad'ın o güzel tesbitiyle “akıllarını tenvim edip” uyutuyorlar. Düşünmekten kaçmayı, zevk ve safa içinde yaşamayı hayatın gayesi sayıyor ve ömürlerini öylece tüketiyorlar. Bunlar, sadece maddeyi esas almakla maneviyatta körleştikleri için, görünmeyen her şeyi, meselâ yemeğin tadını, konuşanın sesini, yerin çekim kuvvetini, güneşin cazibesini ve daha nice sayılamayacak kadar çok şeyi inkâra mecburdurlar. Böyle bir inkâra da yanaşmadıklarından, çareyi “akıllarını uyutmakta” buluyorlar. Böylece ruhun varlığı gibi en bariz bir hakikati rahatlıkla inkâr edebiliyorlar.

1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 55.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...