"Umumun da rüya-yı sadıkada onlarla münasebet peyda etmeleri, muzaaf tevatürler suretinde âdeta beşerin ulum-u mütearifesi hükmüne geçmiş. " Rüya-yı sadıka nedir? Onlarla münasebet peyda edilmesi nasıl anlaşılmalıdır? Rüyalar nasıl sadık rüya oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rüya-yı sadıka, kendisi veya tabiri aynen çıkan doğru rüyalardır.

Hz. İbrahim’in (as.), oğlu İsmail’i (as.) rüyasında boğazlama emri alması, Hz. Yusuf (as.)’un da rüyasında on bir yıldızla Ay'ın kendisine secde ettiğini görmesi sadık rüyalardır. Sadık rüya hakkında Resulullah Efendimiz (asm.) şöyle buyurmuştur:

"Salih kişi tarafından görülen rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır."(1)

Peygamber Efendimiz’e (asm) bilhassa nübüvvetinin ilk aylarında birçok hakikatin sadık rüya yoluyla bildirilmesi gibi, salih kullara da birtakım haberler veya müjdeler rüya âleminde bildirilmektedir. Uyanık âlemde iken kalbine melaike ilhamıyla birtakım hakikatler ilka edilen bahtiyar bir kul, uyku âleminde de buna benzer bir lutfa mazhar olur. Berzah âlemine göçmüş bazı büyük zatların ruhlarıyla bu rüya âleminde görüşebilir ve onlardan bazı haberler, dersler yahut müjdeler alabilir.

Nur Külliyatı’ndan bir misal:

"Hakikattar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum:"

"Ey insan! Kur'ân'ındesâtirindendir ki, Cenâb-ı Hakkın mâsivâsından hiçbir şeyi, ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem, sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlûkat mâbûdiyetten uzaklık noktasında müsâvi oldukları gibi, mahlûkiyetnisbetinde de birdirler."(2)

Salih kulların sadık rüya yoluyla ruhlarla temas kurmalarının o kadar çok misali vardır ki Üstad'ın ifade ettiği gibi bu husus "âdeta beşerin ulûm-u mütearifesi hükmüne geçmiştir." Yani hakkında delil getirmeye hiç lüzum olmayan kesin bilgi hükmündedirler.

Dipnotlar

1) Buharî, Ta'bir 26; Müslim, Rüya 8, (2263); Tirmizî, Rüya 1, (2271); Ebu Dâvud, Edeb 96, (5019).
2) Lem'alar, On Yedinci Lem'a, İkinci Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...