"Âhir zamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dâva edecekler ve kendilerine secde ettirecekler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BEŞİNCİ MESELE: Rivayette vardır ki, 'Âhir zamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dâva edecekler ve kendilerine secde ettirecekler.' Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Nasıl ki padişahı inkâr eden bir bedevî kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda, hâkimiyetleri nisbetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de tabiiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas, kuvvetleri nisbetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler, başlarını rükûa getirirler demektir."(1)

Deccal, maddeci düşünce ile mana ve maneviyatı inkar ettiği için, her şeyi sebeplere veriyor. Allah’ın kainattaki rububiyet ve tasarrufunu inkar ediyor. Her sebebe bir ilahlık payesi verdiği için, kendi nefsine de kendinin malikiyeti yani ilahlığını veriyor. Hal böyle olunca, -haşa- "herkes kendi nefsinin ilahıdır" diyerek bir İlahı inkar edip sebepler adedince ilahları kabul ediyor ve herkesi de bu tarz düşünceye teşvik ediyor.

Deccal devlet kuvvetini elinde tuttuğu için, sair insanlardan kendini üstün görüyor, bir cihetle büyük İlah payesini kendi nefsine veriyor ve herkesi de buna hürmete zorluyor. İşte Peygamber Efendimiz (asv) bu hadis-i şerifinde Deccal’ın bu hastalıklı ruh yapısına işaret ediyor.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

oğuzhangözüpek
BİRAZ DA İRONİ: Hristiyanlık 'ta kıyamete yakın ortaya çıkacağına inanılan dört atlı , MAHŞERİN DÖRT ATLISI; simgesel olarak ŞEYTAN(İsa -mesih kılığında), SAVAŞ,KITLIK,ÖLÜM 'ü temsil eder.Çeşitli edebiyat eserlerine de ilham kaynağı olmuş bu dört atlı ,nefislerde bulunan dört kötü /gadabı da temsil eder.Hırs,Güç(zenginlik ve iktidar),Gurur, ve Şehvet. İsteklerine ulaşmak için her yolu mübah gören deccal ruhlu insanları incelerseniz, bu dört temel vasıfta çok ileri olduklarını görürsünüz.Makedonyalı İSKENDER'den ATİLLA'ya,Sezar'dan Hülagü'ye,Nemrut'tan Deccala,Firavundan Süfyan'a,Yezit'ten Staline , Hitlere kadar tüm Diktatörler,zalimler, bu dört sufli hasletten ziyadesi ile nasipdardır. Hiç bir Ahlaki kural tanımazlar.Kendilerini yarı ilah gören bu insanlar için ahlak hiç bir anlam taşımaz.İnsan hayatının ve insanlığa ait değerlerin onlar açısından bir kıymeti yoktur.DİN ,ALLAH,ELÇİ,VAHİY kendileri gibi dahi insanların eserleridir.HAŞA,gerçek değildir.Öyle ya kendileri de DAHİ ,KURTARICI,İLAH(haşa) olduklarına göre her türlü kuralı koyabilir,değiştirebilirler. Mısırlılar arasında yüzyıllarca kalarak Öküze tapmaya alışmış İsrail oğulları gibi,bazı insanlarda ; ALLAH'tan gayrısına tapma meyilinden kurtulamadıklarından mı,İblisin tesirinden mi bilinmez ,illada kendileri gibi bir insan olan bu süfli İNSANLARA tapar derecesinde tazim ve hürmette bulunur hatta ilah yerine koyarak ruhlarından,putlarından yardım isterler. Deccal'ı görmek istiyorsak bu dört haslette ifratında üstünde bir ifratla ileri gitmiş ahlakı sükut etmiş insanlara bakacağız.Kim bu vaziyette ise bir nevi deccaldır ve ya bizim deccalımızdır. En azından UZAK duracağız.Maalesef zamanımız irili ufaklı böyle deccallarla doludur.O yüzden sık sık ALLAHÜMME ECİRNE MİN FİTNETİD DECCALİ VES SÜFYAN deyip AllAH'U Tealaya sığınmalı bir yandanda bu fitneye karşı KUR'AN zırhıyla tahkim edilmeliyiz.Yaş ve kuru her ne varsa ONDADIR... salat ve selam ile.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
YİNE BU MAHŞERİN DÖRT ATLISI;insanı veya insanlığı dünya ve ahirette felakete götüren dört kötü haslet olarak kitaplarda şöyle de hülasa edildiğini hatırlıyorum:: iÇKİ VE EĞLENCE DÜŞKÜNLÜĞÜ,ŞEHVET VE KADIN DÜŞKÜNLÜĞÜ,MAL VE ZENGİNLİK DÜŞKÜNLÜĞÜ, GÜÇ VE İKTİDAR DÜŞKÜNLÜĞÜ. Hakikatten gizli veya açık uluhiyyet peşinde koşanlarda şu dört düşkünlüğün hırstanda öte adeta tedavisi imkansız hastalıklar şeklinde tezahür ettiğine onların tarihçeyi hayatları şahittir. İblisin en güçlü silahları nelerdir deseler bu dört illeti hatırlamamak mümkün değil.Deccal olarak vasıflandırılan, Dünya ve İslam tarihin de adı geçen uluhhiyet sergilemiş ne kadar zalim varsa bu hastalıkların hepsine veya bir kaçına düçar olmuşlardır.Allahu Teala bizleri bu fitne ve belalardan muhafaza etsin. AMİN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...