“ ‘Fenalığı kendinden, iyiliği Allah’tan bil.’ olan hükm-ü Kur’ânînin sırrı zâhir oluyor." Bu ayetin sırrı ne ile zahir oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinattaki her şey güzeldir. Hakikat noktasında çirkin bir şey yoktur. Ancak bazı şeyler bizzat güzeldir, bazıları ise netice itibarıyla güzeldir.

Mü’min; hâdiselere iman nuru ile bakar, onun arkasında gizlenmiş güzellikleri görmeye çalışır. Zira "Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır."(1) İnsan, her şeyin zâhirine bakıp, kendi aklına göre değerlendirirse, hâdisatın arkasındaki güzellikleri ve hikmetleri göremez.

Nisâ sûresinde şöyle buyrulur:

“Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi nefsindendir.” (Nisâ, 4/79).

Her hayır ve güzellik Allah'tandır. Meselâ; imandan sonra en büyük bir hayır olan namazda bizim hissemiz nedir? Dünyayı döndürüp namaz vaktini getiren Allah’tır. Abdest aldığımız suyu yaratan Allah’tır. Vücudumuzu namaz kılacak şekilde tanzim eden Allah’tır. Namaz kıldığımız mekânı yaratan Allah’tır. Okuduğumuz sûreleri inzal eden yine Allah’tır. Kul sadece iradesini namaz kılmakta ya da kılmamakta kullanır.

İradesini yanlış kullanarak namaz kılmayan kişi Cenâb-ı Hakk’ın bu kudsî davetine icabet etmediğinden o âlî ibadetin feyiz ve bereketinden mahrum kalmış olur.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 50.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...