"Fevkalâde bir suhuletle, harika bir sür'atle, mûciz bir itkan ve intizamla cûd-u mutlaktan akan âsârdan anlaşılıyor ki, mikrop gibi en küçük ve daha küçük havaî, mâî, türâbî hayvanlar boş zannedilen âlemin yerlerini doldurmuş." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, Zatı ve sıfatları noktasından, maddeden mücerred ve maddenin kayıtlarından münezzehtir. Bu sebepten dolayı yaratma noktasında, Allah için bir zorluk, bir engel, bir müşkül durum olmaz ve olamaz. O Allah ki, en basit bir maddede, en büyük sanatını yerleştirebilir, en küçük bir mahlukunun içine sanat noktasında en büyüğü sığıştırabilir, hiçbir şey ona engel ve mani olamaz.

Allah’ın yaratmasındaki bu sonsuz kolaylığa, kainattaki bütün icraat ve fiilleri şahittir. Zira kainat sahnesindeki, Allah’ın icraat ve fiillerin çokluğu ve cömertliği ve koca kainatın her yerini dolduracak şekilde mahlukatları yaratması ve bu mahlukatlarında gayet sanatlı hatta kainat kadar muazzam ve sanatlı olması, onun için yaratmanın ne kadar kolay ve basit olduğunu akla gösteriyor.

Burada Allah’ın mahlukatı yaratmasındaki sonsuz kolaylığa en büyük şahit; zıtların cem olmasıdır. Yani süratli olan sanatlı olmaz; ama Allah sürat ve sanatı cem ediyor; çok ve mebzul olan kıymetli ve değerli olamaz; ama Allah çokluk ile değerli olmayı birleştiriyor.

Bu sebeple Allah, hava unsurunda, su unsurunda, toprak unsurunda, ateş unsurunda sayısız canlılar ve hayvanatı icat etmiş ve kudret ve ilminin harikalıklarını bu eserleri ile ilan ediyor.

Soruda geçen kısmı okumak için tıklayınız: Mesnevi-i Nuriye, Şulenin Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

drerkan

Allah razı olsun. Çok yüksek sıcaklıkta ve buzullarda yaşayan mikroskobik canlılar keşfedildi. Üstad hazretleri bunu 60-70 yıl önceden haber vermiş.(Kuran-ı Kerimin nurundan elbette)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...