Kur'an'ın lafzındaki camiyete örnek olarak Bakara suresinin 5. ayeti verilmiş; açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada “Muflihun” kelimesinin camiiyeti söz konusu edilmiştir. Kelime manası kurtuluşa erenler, başaranlar gibi manalar içerir. Fakat bir müminin rızaya uygun şekilde yaşadıktan sonra hangi hususta felaha erdiği veya neden kurtulduğu veya neyi kazandığı bildirilmemiştir. Çünkü insanların hissiyatları, maksatları, daha çok neyi istedikleri veya neden daha çok çekindikleri gibi şeyler değişkenlik arzedebilir. İşte bu kelime muhatapların hepsine bir anda hitab etmesi için felah bulunan şey açıkça söylenmemiştir ki herkesin halis ubudiyet ile Cenab-ı Hakk’tan istediği şeylere nail olma manası ifade edilsin.

Nitekim bu mana şu şekilde ifade edilmiştir:

"Ey müslümanlar!.. Müjde size. Ey müttaki!.. Sen cehennemden felah bulursun. Ey sâlih!.. Sen cennete felah bulursun. Ey ârif!.. Sen rıza-yı İlahiye nail olursun. Ey âşık!.. Sen rü'yete mazhar olursun." ve hakeza..." (Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...