Block title
Block content

Gözümde ne cennet sevdası var ne de cehennem korkusu, ifadesini nasıl anlayacağız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifadeler, Üstad'ın ne kadar diğerkâm ve cemiyet insanı olduğunu gösteren ifadelerdir. Zira Üstat kendi şahsi kemalatını veya istikbalini düşünmeyi bırakıp, tamamen cemiyet ve ümmetin kurtulması için çabalıyor. Üstat bir kenara çekilip, şahsi kemalatı ve şahsi ibadeti ile meşgul olabilirdi. Ama Üstat ahiret makamlarını değil, cemiyetin ve ümmetin kurtulmasını tercih etmiştir.

Bir insanın başka insanlar için kendini tehlikeye atması ya da büyük bir menfaatten feragat etmesi, o insanın ruh dünyasının güzelliği ve kemalatından süzülüp gelen bir şeydir. Nitekim Hazreti Ebu Bekir (ra) da buna benzer ifadeler kullanmıştır. Yani insan manen büyüdükçe, nimet ve ceza kavramları da ona göre küçülüyor.

İşte Hazreti Ebu Bekir (ra) ve Üstat gibi zatların ruh dünyasında cennet ve cehennemin makamı ile bir insanın necat bulmasından hasıl olacak makamlar farklıdır. Bir insanın kurtulması için bu zatlar hakikaten o nimetlerden feragat edebilirler. Bu sözleri zahirine hamletmekte bir sakınca yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...