"Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler..." İnsanlarda olan vesvese, psikolojik rahatsızlıklar vesaire, hep günahlardan dolayı oluyor diyebilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Bâhusus nasıl ki o Hazretin yaralarından neş'et eden kurtlar, kalp ve lisanına ilişmişler; öyle de bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler (neûzü billah) mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar."(1)

Ekseriyetle vehim, vesvese ve buhranların kaynağı gaflet ve günahlardır diyebiliriz. Lakin yüzde yüz demek doğru olmaz, çünkü salih insanlarda da vehim ve vesveseler görülebiliyor.

Üstelik vehim ve vesvese, aşırı olmamak şartı ile, insanın manen terakki edip teyakkuzuna da vesile olduğu için, her insanda görülebilir.

Üstadımız bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor:

"İfrâta varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese teyakkuza sebeptir, taharrîye dâîdir, ciddiyete vesiledir. Lâkaytlığı atar, tehâvünü def eder. Onun için, Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse, Hakîm-i Rahîme şekvâ etmeli اَعوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ demeli."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.
(2) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

erhangul01
"İmanın tercümanı olan lisan" ne anlama geliyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İman kalp ile tasdik dil ile ikrardan ibarettir. Yani imanın asıl yeri kalptir dil ise bu imanı görünür hale getiren bir tercüman bir işaret oluyor. Kalp ile onayladığımız şeyleri dilimiz ile ifade ederiz dilin tercüman olması bu anlama geliyor.

Şayet kalbin içindeki iman ve inancımızı dilimiz ile ifade etmemiş olsa idik kimse bizim neye inandığımızı bilemeyecekti. Dil kalbimizdeki inançları, zihnimizdeki düşünce ve görüşleri hayalimizdeki tasavvurları ilan ve izhar eden bir tercüman gibidir.

Kısaca dil insanın manevi aleminde bulunan ama gözle görülmeyen bütün duygu ve cihazların birer sözcüsü birer tercümanı hükmündedir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
erhangul01

Allah cc. razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ömer faruk SK
Vesveselerin bir sebebide günahlar mıdır günah ile vesvesenin arasındaki bağlantı nedir izah eder misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İşlenen her bir günah maneviyatı sarsıyor imanın zayıflamasına neden oluyor maneviyat sarsılıp iman zayıflayınca şeytan boş durmayarak vehim ve vesvese bombardımanına başlıyor hedef manevi zararı daha da çoğaltıp kalıcı bir hale getirmek.

Bedene vurulan darbe yaraya sebep olur yara enfeksiyona enfeksiyon da ciddi hasatlıkları beraberinde getirir. Aynı durum maneviyat için de geçerlidir günah darbe imanın zayıflaması yara vehim ve vesveselerin istila etmesi de manevi marazlar oluyorlar.

İşlenen günahlar çabuk tövbe ve istiğfar ile imha edilmezse  kalıcı hasarlara ve hastalıklara sebebiyet veriyor. Vehim ve vesvese de bu hastalıklardan bazıları oluyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...