"Güya insan o ârızalarla, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Sahife-i hayatında veyahut levh-i misalîde mukadderât-ı hayatını yazar..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Güya insan o ârızalarla, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Sahife-i hayatında veyahut levh-i misalîde mukadderât-ı hayatını yazar, esmâ-i İlâhiyeye bir ilânnâme yapar ve bir kaside-i manzume-i Sübhâniye hükmüne geçip, vazife-i fıtratını ifa eder."(1)

İnsanın fıtratı musibet ve hastalıklarla harekete geçen bir fabrika gibidir. İnsanın bu fıtratında ilahi isimleri idrak edip tefekkür edecek sayısız makine ve azalar yerleştirilmiştir ki, Allah, insanın yaratılışına konulan bu makine ve azaların işlerlik kazanmasını musibet ve hastalıklara bağlamıştır. Bu sebeple dünya, insan için hem bir imtihan alanı hem de musibet ve sıkıntılarla çalkalanan bir meydan-ı tecrübedir.

Güya insan o ârızalarla, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur.” İnsanın fıtratında potansiyel olarak bulunan her bir kuvve ve kabiliyet, Allah’ın isimlerini anlama ve ilan etmede bir kalem gibidir. İnsanın potansiyel olan bu kalemini harekete geçiren saik ise, musibet ve hastalıklardır.

İnsanın hayat sayfası ilahi isimlerin yazılıp okunduğu bir defter gibidir. Bu defterde Allah’ın isim ve sıfatları kendi manasını yazıp sonra şuur sahiplerine ilan ediyorlar. İnsanın hayat defterinde yazılan bu manalar alem-i misal ve kader levhalarına da ayrıca işlenip yedeği alınıyor.

Alem-i misal, eşyanın imajının alınıp arşivlendiği bir ara alemdir. Zaman zaman bu alemle rüya vesilesi ile irtibat kurarız.

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

YUNUS BİLGEHAN
“Güya insan o ârızalarla, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur.” İnsanın fıtratında potansiyel olarak bulunan her bir kuvve ve kabiliyet, Allah’ın isimlerini anlama ve ilan etmede bir kalem gibidir. İnsanın potansiyel olan bu kalemini harekete geçiren saik ise, musibet ve hastalıklardır.'' Bu kısmı biraz daha açar mısınız? Teşekkürler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bela dediğimiz şey aslında insanın tekemmül edip kamil bir insan olabilmesi için bir dokunuş bir şekillendirme ameliyesidir. Yani insanın fıtratında yatmış kabiliyet ve duyguların uyanıp hedefe varabilmesi ancak musibet, bela ve aksiyon ile mümkündür. Bela ve musibet olmadan insanın kamil bir makama ve mevkie varması kabil değildir.

Bir heykel tıraş kaba saba bir taşı eline alır onu çekiç ve keskisi ile şekilden şekle sokar. Bazen kırar, bazen döver, bazen ortadan yarar, bazen kaba yerlerini inceltir, bazen çıkıntılarını törpüler ve hakeza. En sonunda ortaya çok kıymetli bir heykel ortaya çıkar. Başlangıçta kaba saba bir taş iken zorlu ve meşakkatli bir süreçten sonra paha biçilmez bir sanat haline gelmiştir.

İşte insan da aynı bu madenler ve taşlar gibi çok geniş ve mükemmel istidatlar ile dünyaya gelir ama işlenmediği ve inkişaf etmediği için hiçbir değer ve kıymet ifade etmez. Bu yüzden Allah insanda ki bu kıymet ve değeri açığa çıkarmak ve inkişaf ettirmek için heykel tıraşın taşı işlemesi gibi insanı işler ve imtihana tabi tutar. Bu imtihan ve işlemek esnasında insan bazı sıkıntı ve meşakkatler çeker belalara maruz kalır ama netice itibari ile insan insan-ı kamil olup cennete layık bir kıymet kazanır. Tıpkı kaba taşın paha biçilmez bir yapıt olması gibi insan da kainata bir halife olur.
 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Said Nursi r.a. (2.Lem'a, 2.Nükte)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Sahife-i hayatında veyahut levh-i misalîde mukadderât-ı hayatını yazar..İfadesinde mukadderat-ı hayatı yazması ne demektir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mukadderat-ı hayatı yazmak kaderde yazılmış şeyleri yaşamak anlamına geliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...