"Sadakanın belayı defetmesi", kaderi değiştirir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Levh-i Mahfuz'da olan takdirat değişmez. Ancak, Levh-i Mahv ve İspat'taki takdirat değişebilir. Zira Levh-i Mahv ve İspat'ta olan mukadderat belli şartlara bağlı olarak gelmektedir. O şartların gerçekleşip gerçekleşmemesi, mukadderatı etkiler.

Mesela; gelecek bir musibet, kişinin davranışlarına bağlanabilir; "şunu yapar ise veya şunu yapmaz ise" şeklinde bir şart olabilir. İşte o şartın tahakkuk edip etmemesine bağlı olarak, mukadderat ya gerçekleşir veya gerçekleşmez. Ancak Levh-i Mahfuz'da ise nihai netice bellidir; değişiklik mümkün değildir.

Üstad'ın On Altıncı Lem'a'da geçen şu ifadelerine bakalım:

"Hadis-i şerifte vârit olmuştur ki, 'Bazen bela nazil oluyor; gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir.' Şu hâdisin sırrı gösteriyor ki, mukadderat, bazı şerâitle vukua gelirken geri kalır. Demek, ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şerâitle mukayyet bulunduğunu ve o şerâitin vuku bulmamasıyla o hadise de vukua gelmiyor. Fakat o hadise, ecel-i muallak gibi, Levh-i Ezelînin bir nevi defteri hükmünde olan Levh-i Mahv-İspat'ta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak Levh-i Ezelî'ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor." (Lem'alar, On Altıncı Lem'a.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

erdem79

"Gâyet nâdir olarak Levh-î Ezelî'ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor."

Buradaki "Levh-i Ezeli" den kasıt Levh-i Mahfuz mudur? Levh-i Mahfuz anlamındaysa bu cümleden Ehl-i Keşifin nazarı çoğu zaman Levh-i Mahv ve İsbatı görebilirken nadiren de Lehv-i Mahfuzu görebilir şeklinde mi anlamalıyız ? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Levh-i ezeli ile işaret edilen her şeyin son hali ile yazılı olduğu levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzu görmek nadiren oluyor.  

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...