"Sadakanın belayı defetmesi", kaderi değiştirir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Levh-î Mahfuz'da olan takdirat değişmez. Ancak, Levh-î Mahv ve İspat'taki takdirat değişebilir. Zirâ Levh-î Mahv ve İspat'ta olan mukadderât belli şartlara bağlı olarak gelmektedir. O şartların gerçekleşip gerçekleşmemesi, mukadderâtı etkiler.

Mesela; gelecek bir musibet, kişinin davranışlarına bağlanabilir. Şunu yapar ise veya şunu yapmaz ise şeklinde bir şart olabilir. İşte o şartın tahakkuk edip etmemesine bağlı olarak, mukadderât ya gerçekleşir veya gerçekleşmez. Ancak Levh-i Mahfuz da ise nihâi sonuç bellidir. Değişiklik mümkün değildir.

Üstad'ın On Altıncı Lem'a'da geçen şu ifâdelerine bakalım:

"Hadis-i şerifte vârit olmuştur ki, 'Bazen belâ nâzil oluyor; gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir.' Şu hâdisin sırrı gösteriyor ki, mukadderât, bazı şerâitle vukua gelirken geri kalır. Demek, ehl-i keşfin muttâlî olduğu mukadderât mutlak olmadığını, belki bazı şerâitle mukayyet bulunduğunu ve o şerâitin vuku bulmamasıyla o hâdise de vukua gelmiyor. Fakat o hâdise, ecel-i muallâk gibi, Levh-i Ezelînin bir nevi defteri hükmünde olan Levh-î Mahv-İspatta mukadder olarak yazılmıştır. Gâyet nâdir olarak Levh-î Ezelî'ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

erdem79

"Gâyet nâdir olarak Levh-î Ezelî'ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor."

Buradaki "Levh-i Ezeli" den kasıt Levh-i Mahfuz mudur? Levh-i Mahfuz anlamındaysa bu cümleden Ehl-i Keşifin nazarı çoğu zaman Levh-i Mahv ve İsbatı görebilirken nadiren de Lehv-i Mahfuzu görebilir şeklinde mi anlamalıyız ? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Levh-i ezeli ile işaret edilen her şeyin son hali ile yazılı olduğu levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzu görmek nadiren oluyor.  

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...