Haber-i vahidin bazı şerait dahilinde tevatür katiyetini ifade etmesini anladım. Acaba haber-i vahidin harici emarelerle katiyet ifade etmsini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela Peygamber Efendimiz (asm)'in bereket sahasında gösterdiği bütün mucizelerine, "bereket mucizesi" diyoruz. Bereket mucizesinin cüzleri ve fertleri çoktur. Bu cüz ve fertlerin bazılarının rivayet kuvveti haber-i vahid iken, bazıları da mütevatir şeklindedir.

İşte rivayet kuvveti, mütevatir olan bir cüz ve fert, haber-i vahid olan diğer cüz ve ferde hariçten destek verip, umumi olan bereket çatısına kuvvet bahşediyor. Yani aynı maksada hizmet edip, aynı amaçta fani oluyorlar. Âdeta kuvvetli olan, zayıfta temessül edip onu da kuvvetli yapıyor. Mühim olan bereket mucizesinin sağlam ve ayakta kalması olduğuna göre, her bir fert ve cüz birbirlerine yardım edip kuvvet veriyorlar.

Şayet bereket mucizesi bir cüz ve fert üzerinde bina olsa idi, insanlar bu hususta şek ve şüpheye düşebilirdi. Ancak bir çok cüz ve fertler üstüne bina olması bu şek ve şüpheyi bertaraf ediyor. On sağlam cüzün yanında bir zayıf cüz sağlam olarak addedilir, harici katiyet bu manayadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...