"Hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbet" Bu nasıl oluyor, buradaki hadis hangisidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, nakl-i sahih-i kat’î ile, İmam-ı Ali’ye (r.a.) demiş:

'Sende, Hazret-i İsâ (a.s.) gibi, iki kısım insan helâkete gider: Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adavetle. Hazret-i İsa’ya, Nasrânî, muhabbetinden, hadd-i meşrudan tecavüzle haşa 'ibnullah' dediler.(Müsned, 1:160; Mecmeu’z-Zevâid, 9:133; Müstedrek, 3:123.) Yahudi, adavetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemalini inkâr ettiler. Senin hakkında da bir kısım, hadd-i meşrudan tecavüz edecek, muhabbetinden helâkete gidecektir.'" (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Altıncı Nükteli İşaret)

Hristiyanların Hz. İsa (as)’ı, Rafizilerin de Hz. Ali (ra)’ı ilahlaştırmaları "ifrat-ı muhabbet" yani sevgide aşırılık oluyor. Bir insan ne kadar mükemmel de olsa, ona ilahlık payesi vermek küfürdür ve şirktir.

Hristiyanlar Hz. İsa’ya olan aşırı sevgilerinden dolayı -haşa- ona "ibnullah" (Allah’ın oğlu) dediler. Âlevilerin aşırı bir gurubu olan Rafiziler de Hz. Ali’ye olan aşırı sevgilerinden dolayı "Onun içine Allah ulul etti." dediler. Bu tarz muhabbetlerin hepsi hem aşırılık, hem küfür, hem de haddi aşmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...