"Hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbet" Bu nasıl oluyor, buradaki hadis hangisidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, nakl-i sahih-i kat’î ile, İmam-ı Ali’ye (r.a.) demiş: 'Sende, Hazret-i İsâ (a.s.) gibi, iki kısım insan helâkete gider: Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adâvetle. Hazret-i İsâ’ya, Nasrânî, muhabbetinden, hadd-i meşrudan tecavüzle hâşâ "ibnullah" dediler.(Müsned, 1:160; Mecmeu’z-Zevâid, 9:133; Müstedrek, 3:123.) Yahudi, adâvetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemâlini inkâr ettiler. Senin hakkında da bir kısım, hadd-i meşrudan tecavüz edecek, muhabbetinden helâkete gidecektir.'”(1)

Hristiyanların Hazreti İsa (as)’ı, Rafizilerin de Hazreti Ali (ra)’ı ilahlaştırmaları "ifrat-ı muhabbet" yani sevgide aşırılık oluyor. Bir insan ne kadar mükemmel de olsa, ona ilahlık payesi vermek küfürdür ve şirktir.

Hristiyanlar Hazreti İsa’ya olan aşırı sevgilerinden dolayı -haşa- ona "ibnullah" (Allah’ın oğlu) dediler. Alevilerin aşırı bir gurubu olan Rafiziler de Hazreti Ali’ye olan aşırı sevgilerinden dolayı "Onun içine Allah hulul etti." dediler. Bu tarz muhabbetlerin hepsi hem aşırılık, hem küfür, hem de haddi aşmaktır.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Altıncı Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...