"Hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki, hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor." İzah eder misiniz, sonsuz faaliyet nasıl iktiza ediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuyu bir misal ile izah etmeye çalışalım. Mesela, şefkatli ve cömert bir iş adamı, Afrika’nın bir köyüne hem bir kuyu kazdırıp su çıkartıyor hem de çok güzel bir ziyafet veriyor. Köy sakinleri bu ziyafetten öyle bir memnuniyet ve keyif alıyorlar ki, hepsi gözyaşları ile bu ikramı yapan iş adamına karşı sonsuz şükranlarını takdim ediyorlar. Köyün muhtaç çocukları sevinçten iş adamı etrafında hâl dili ile "İkramlarınızın devamını isteriz." diyorlar.

Servetinin haddi hesabı olmayan bu şefkatli ve cömert iş adamı, bu tablo karşısında öyle duygulanıyor ki, o ziyafeti günde üç defa olmak üzere devamlı yapmaya başlıyor.

Bu ziyafetin iki temel sebebi var:

Birincisi, iş adamının nazik ve zarif merhamet duygularıdır.

İkincisi ise, köydeki ahalinin şiddetli iştiyak ve ihtiyaçlarıdır.

Bu iki hâl var oldukça faaliyet de var olmaya devam edecektir.

Temsilden hakikate geçecek olursak, o şefkatli ve cömert iş adamı sonsuz güzellikte ve mükemmellikte sıfatlara, isimlere ve şuunata sahip olan Allah’ı temsil ediyor. Fakir ve muhtaç köy ahalisi ise, başta insan olmak üzere bütün canlıları temsil ediyor. Faaliyeti devam ettiren iş adamının duyguları ise, Allah’ın -tabirinden aciz olduğumuz- mukaddes ve münezzeh şuunatlarını temsil ediyor. Memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese, lezzet-i mukaddese bunlardan birkaç tanesidir.

Allah'ın bu şuunatının ve kendine mahsus hâllerinin insanlara benzemediğini ve karıştırılmaması gerektiğini ilan etmek için, Üstadımız "mukaddese, münezzehe, kudsiyye" gibi ifadeleri kullanıyor ki, bir yanlışa girilmesin. Çünkü Müşebbihe dediğimiz ve insanları Allah'a benzeten dalâlet grupları vardır. Bundan dolayı Risalelerde bazen bir kelime veya bir tabir, bizi ciddi bir sıkıntıdan kurtarmaya vesile olabiliyor.

İşte Allah, mukaddes ve münezzeh bu memnuniyeti ve iftiharı kâinattan hâsıl ettirdikçe, bu faaliyetleri asla durdurmaz ve devamlı deveran ettirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...