"Senin azamet-i kibriyâna dokunan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rubûbiyetini müteessir eden..." Burayı açar mısınız?

Soru Detayı

Senin "azamet-i kibriyana dokunan" ve "izzet-i celaline dokunduran " ve " uluhiyetinin haysiyetine ilişen" ve " şefkat-i rububiyetini müteessir eden " tek tek bu kavramları izah eder misiniz

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Senin azamet-i kibriyâna dokunan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rubûbiyetini müteessir eden ehl-i dalâleti ve ehl-i küfrü haşrin inkârında, onları tasdik etmekten yüzbinler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlisin."(1)

Allah her açıdan mükemmel, her cihette kusursuz, her konu da büyük ve sonsuzdur. Bu yüzden Onu aciz bırakacak Onu çaresiz bırakacak Onu lekelendirecek bir husus yoktur ve asla da olamaz.

Böyle vasıflara sahip olan Allah’a, insanın çıkıp "sen şunu yapamazsın" demesi ya da o anlama gelebilecek bir tavır sergilemesi, Onun büyüklüğüne bir hakaret bir saygısızlık bir hürmetsizlik olur.

Mesela, insanların ahirete inanmaması Allah’ın büyüklüğüne, izzet ve celaline karşı bir bir hakaret bir saygısızlık bir hürmetsizlik olur. Çünkü inanmamanın temelinde Allah’ın kusursuz ve mükemmel vasıflarına bir güvensizlik bir yakıştıramama bir eksiklik lekesi atma anlamı vardır.

Gözümüz önünde dağı tek eli ile kaldırmış birisine "Şu küçük kayayı kaldırabilir misin?" demek, o adama alaycı bir hakaret sayılır. Allah kainatta haşrin yüz binlerce örneğini yaratıp dururken, bir kafirin "cennet ve cehennemi yaratamaz" demesi müthiş bir hakarettir. Bu da Allah’ın sonsuz azametine, celaline ve kibriyasına saygısızlık etmektir ve cezası ise sonsuz azaptır.

Şefkat-i rububiyetini müteessir etmesi ise; Allah sonsuz şefkati ile kainatı ve içindeki bütün nimetleri insana sunarken, insanın nankörlük edip buna teşekkür etmek yerine küfür ve inkar ile karşılık vermesi, Onun yüce şefkatini incitir ve şefkatin tecellisine set çeker. Yani inkar edenlerin inkarı kendi haklarında şefkat hakkını ortadan kaldırır.

(1) bk. Şualar, Dokuzuncu Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...