"Avâmın taklidî olan itikadlarını himaye eden İslâmî perde-i ulviye" ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aynen öyle de ehl-i imana hücum eden ehl-i dalâlet, bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle, cemiyet ve komitecilik mayasıyla bir şahs-ı mânevî ve bir ruh-u habîs olmuş, Müslüman âlemindeki vicdan-ı umumî ve kalb-i küllîyi bozuyor. Ve avâmın taklidî olan itikadlarını himaye eden İslâmî perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an'aneyle gelen hissiyat-ı mütevâriseyi yandırıyor."(1)

Avam insanlar, İslam’ı mukaddes bilip, onun emir ve yasaklarını sorgulamadan taklidî bir şekilde iman ederler. Onların dünyasında ulvi ve mukaddes olan din sorgulanmaz, tenkid edilmez ve doğrudan iman edilir. Avamın bu taklidî olan tavrı teslimiyet açısından güzel olabilir, ama kötü niyetli birisi ya da birileri bu teslimiyeti türlü hile ve suallerle onları şüpheye düşürebilir ve kırıp dağıtabilir.

İslam düşmanı bir takım zararlı cereyanlar, cemiyetler, komiteler planlı ve şeytanî bir hesapla, avam insanların imanlarını sarsmaya ve yok etmeye çalışıyorlar.

Bilhassa İslam’ın ulvi ve yüce vasıflarına saldırarak onları -hâşâ- adi bir meta imiş gibi göstererek, avamın dine olan sadakatini sarsıp, din ile olan bağlarını zayıflatmaya ve koparmaya çalışıyorlar.

Meselâ;, "Sahabeler de bizim gibi insandırlar, onlar da yalan söyleyebilir ve hile yapabilir. Öyleyse bin dört yüz sene evvel onların eliyle gelen bir dine kesinmiş gibi inanmak ne kadar doğru olur?" gibi safsatalar ile sahabenin o ulvi ve yüce vasıflarını sıradanlaştırıp tahrip etmeye çalışıyorlar. Ta ki avam insanların itimadı ve güveni zedelensin. Çünkü sahabeye gelen bir darbe orada durmaz, sonra hadîslere, daha sonra da Kur'an’a ve tüm mukaddesata sirayet eder. Böylece iman perdesi zedelenir ve ciddi sarsılır.

İslam’ın kudsîlik ve ulvilik perdesi zedelenirse, avam insanların imanlarında ciddi yaralar- bereler açılır. Ehl-i dalalet, ekseriyetle İslam’ın bu yüce ve ulvi cihetlerine hücum ediyor.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 34. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...