"Avâmın taklidî olan itikadlarını himaye eden İslâmî perde-i ulviye" ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aynen öyle de ehl-i imana hücum eden ehl-i dalâlet, bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle, cemiyet ve komitecilik mayasıyla bir şahs-ı mânevî ve bir ruh-u habîs olmuş, Müslüman âlemindeki vicdan-ı umumî ve kalb-i küllîyi bozuyor. Ve avâmın taklidî olan itikadlarını himaye eden İslâmî perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an'aneyle gelen hissiyat-ı mütevâriseyi yandırıyor."(1)

Avam insanlar, İslam’ı kutsal bilip onun emir ve yasaklarını sorgulamadan taklidi bir şekilde iman ederler. Onların dünyasında ulvi ve kutsal olan din sorgulanmaz, eleştirilmez ve direkt iman edilir. Avamın bu taklidi olan tavrı teslimiyet açısından güzel olabilir, ama kötü niyetli birisi ya da birileri bu teslimiyeti türlü hile ve sorular ile kırıp dağıtabilir.

İslam düşmanı bir takım zararlı teşkilatlar, cemiyetler, komiteler planlı ve şeytani bir hesapla, avam insanların imanlarını sarsmaya ve yok etmeye çalışıyorlar.

Özellikle İslam’ın ulvi ve yüce vasıflarına saldırarak onları -haşa- adi bir meta imiş gibi göstererek, avamın dine olan sadakatini sarsıp din ile olan bağlarını zayıflatmaya ve koparmaya çalışıyorlar.

Mesela, "Sahabeler de bizim gibi insandırlar, onlar da yalan ve hile yapabilir. Öyleyse bin dört yüz sene evvel onların eliyle gelen bir dine kesinmiş gibi inanmak ne kadar doğru olur?" gibi safsatalar ile sahabenin o ulvi ve yüce vasıflarını sıradanlaştırıp tahrip etmeye çalışıyorlar. Ta ki avam insanların itimadı ve güveni zedelensin. Çünkü sahabeye gelen bir darbe orda durmaz, sonra hadislere, daha sonra da Kur'ana ve tüm mukaddesata sirayet eder. Böylece iman perdesi zedelenir ve ciddi sarsılır.

İslam’ın yücelik ve ulvilik perdesi zedelenirse, avam insanların imanlarında ciddi yaralar bereler açılır. Ehli dalalet genelde İslam’ın bu yüce ve ulvi cihetlerine hücum ediyor.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 34. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...