"Hakikat ve mahiyet" ne demektir; aralarındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahiyet, hakikat, ve hüviyet kelimeleri Seyyid Şerif Cürcani’nin "Tarifat" adlı kitabında şöyle özetlenir:

'O nedir?' sorusunun cevabı olan özellik, makûl olması bakımından mahiyet, hariçte sübutu bakımından hakikat, başkalarından farklılığı bakımından ise hüviyet diye adlandırılır.”

“Hakikat”, edebiyatta, “mecaz olmayan” mânâsına gelir. Yani, bir kelimeyle, mecazî bir mânâ kast edilmeyip o kelime kendi öz mânâsında kullanılıyorsa, buna “hakikat” denilir.

Hakikat kelimesi, eşyanın yahut hâdiselerin içyüzü mânâsında da kullanılır. Hastalık bir hâdisedir. Onun suretini hastanın perişan halinde görür gibi oluruz. Mahiyeti, sıhhatin bozulmasıyla ortaya çıkan arızalı hayattır. Hakikati yani içyüzü ise, insanlar için bir imtihan aracı olması, sabredenlerin derecelerini artırması ve günahlara kefaret olmasıdır. "Hakiki hakaik-i eşya esma-i İlahiyedir." hükmünce, bu hakikatin de hakikati Allah’ın bir ismine dayanır. Cenab-ı Hakk'ın “hastalık verici” manasına gelen bir ismi mutlaka vardır; çünkü bu fiil sürekli olarak icraat göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...