"Nev-i insanın medar-ı fahri ve -elhak- en hakiki insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalatü Vesselam" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm.) bütün esma-i ilahiyeye azami derecede mazhar olduğu için, Rabbi ile olan münasebeti bütün insanlardan çok daha ileridir. Marifetullah sahasında ona yetişecek bir kul düşünülemez.

"... Allah’ı en çok seveniniz benim. Ondan en fazla da ben korkarım..." (Buhari, İ'tisam 5)

hadis-i şerifi bu noktada çok manalıdır.

Bu hadisi, Üstad Hazretlerinin “cemaline muhabbet etmek, celâlinden havf etmek” ifadelerinin ışığında daha iyi anlayabiliriz. Allah’ın; Rahmân, Rahîm, Kerîm, Rezzak, Şâfi, Settar, Gaffar gibi cemali isimlerine olan marifet ne kadar fazla olursa, kalbde muhabbet-i ilahiye de o kadar ziyadeleşir.

Keza, Allah’ın Azîz, Cebbâr, Kâdir, Kahhar gibi celali isimlerine olan marifetin artması nisbetinde de korku ziyadeleşir. Allah Resulü (asm.) bu hadis-i şerifleriyle “Allah’a iman ve marifet sahasında en ileriniz, en büyüğünüz benim.” demiş oluyor.

Zira muhabbet ve korku, iman ve marifet nisbetinde artar ya da azalır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...