"Nev-i insanın medâr-ı fahri ve -elhak- en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm.) bütün esmâ-i İlâhiyeye azamî derecede mazhar olduğu için, Rabbi ile olan münasebeti bütün insanlardan çok daha ileridir. Marifetullah sahasında ona yetişecek bir kul düşünülemez.

“... Allah’ı en çok seveniniz benim. Ondan en fazla da ben korkarım...”(Buhari, İ'tisam 5) hadis-i şerifi bu noktada çok mânalıdır.

Bu hadisi, Üstad Hazretlerinin “cemaline muhabbet etmek, celâlinden havf etmek” ifadelerinin ışığında daha iyi anlayabiliriz. Allah’ın; Rahmân, Rahîm, Kerîm, Rezzak, Şâfi, Settar, Gaffar gibi cemalî isimlerine olan marifet ne kadar fazla olursa, kalbde muhabbet-i İlâhiye de o kadar ziyadeleşir.

Keza, Allah’ın Azîz, Cebbâr, Kâdir, Kahhar gibi celalî isimlerine olan marifetin artması nisbetinde de korku ziyadeleşir. Allah Resulü (asm.) bu hadis-i şerifleriyle “Allah’a iman ve marifet sahasında en ileriniz, en büyüğünüz benim.” demiş oluyor.

Zira muhabbet ve korku iman ve marifet nisbetinde artar ya da azalır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...