"Hakiki bir tefsirdeki âyâtın güzel hakikatleri, hakaik-i Kur'aniye ile muvazene edilebilir mi?" İzah eder misiniz? "âyâtın güzel hakikatleri" ile "hakaik-i Kur'aniye" farklı mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hakiki bir tefsirdeki âyâtın güzel hakikatleri, hakaik-i Kur'aniye ile muvazene edilebilir mi? ..." (bk. Yirmi Dokuzuncu Mektub'un İkinci Makamı, Üçüncü Kısım, İkinci Mesele, Envar Neşriyat, 2022 Birinci Baskı, s. 11)

"Hakiki bir tefsirdeki âyâtın güzel hakikatleri" cümlesi ile işaret edilen Risale-i Nur'un imana dair izahlar, Kur'an'ın i'cazını ortaya çıkaran istihraçlar ve yine Kur’an’dan ilham ile aldığı hakikatler oluyor.

“Hakaik-i Kur'aniye” ise bizzat Kur’an’ın kendisidir. Kur’an okyanus ise, hakiki tefsirlerin güzel hakikatleri de bu okyanustan birer damla birer yansımadır.

Hiç damla ile okyanus kıyas edilebilir mi? Hiç damla ile okyanus rekabet içinde olabilir mi? Damla zaten okyanusun bir cüzü bir parçasıdır. Parça ait olduğu bütün ile kıyas edilmez ve onun hasmı ve rakibi de değildir.

Risale-i Nur'un bütün güzel hakikatleri, Kur’an hakikatlerinin birer cüzü, birer parçası ve birer dürbünüdür. Haliyle Kur’an ile Risale-i Nur'u muvazene etmek yersiz ve cahilce bir teşebbüstür.

"Madem hakikat budur, o risalelerde tezahür eden tevafukat-ı gaybiye doğrudan doğruya Kur’an-ı Hakim’in bir nevi cilve-i i’câzıdır. Çünkü o risaleler i’câz-ı manevisinin numuneleridir. Ve onlardaki tevafukat-ı gaybiye o i’câz-ı manevisinin tecessüm etmiş bir nakşıdır, denilebilir. Çünkü o hakaikin mevzuniyeti ve intizamı ve güzelliğidir ki öyle muntazam uslub-u libasını giyer çıkar." (bk. age., a.y.)

Risale-i Nur'da görünen bütün meziyet ve güzellikler, Kur’andan süzülüp geldiği için Kur’an’ın malıdır ve Kur’an’a işaret eden levhalar hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...