"Hâkimane tekvinî emirler" , "âmirane hükümler" , "şâhane kanunlar" arasındaki farkı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hâkimane tekvinî emirlerin",

Kainatta ne kadar fenni ve bilimsel kanun varsa, hepsi Allah’ın emrinde ve Onun irade ve kudreti altındadır. Mesela, suyun kaldırma, yerin çekim kuvveti ilahi irade ve kudret ile olmaktadır.

"Amirane hükümlerin",

Allah kainattaki hüküm ve yasalara emreder, onlar da bu emir karşısında balmumu gibi itaat ederler. Bu yasaların ilga ve iptali mümkün değildir. Ancak Allah bu hükümleri yürürlükten kaldırabilir.

"Şâhane kanunların cereyanları",

Kainatta ne kadar yasa varsa, gerçekten hepsi bir nimet ya da hikmet çerçevesinde işlerler. Bu yüzden her bir kanun şahane ve nimet yüklüdür. Mesela, suyun kaldırma kanunu olmasa gemicilik ve denizcilik ya da denizdeki nimetlerden istifade etmek mümkün olmayacaktı. Allah basit bir kanunla şahane ihsan ve ikramları bize gönderiyor. Yerin çekim kanunu da hakeza sayısız hikmet ve nimeti içinde barındıran bir kanundur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...