Block title
Block content

"Halbuki, kâfir, cehennemi inkârla, nihayetsiz izzet ve gayret ve celâl sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz Kadîr bir zâtı tekzip..." Küfür nasıl bir günah ve zulümdür ki, uluhiyete taalluk eden hakikatlere ilişerek gayretullahı harekete getirmektedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Edepsiz birisi; normal bir insana, "Ben sana karşı her türlü hakaret ve küfrü ederim, ama sen bana hiçbir şey yapamazsın." dese, o normal insan gayret ve izzeti için bu küfür ve hakarete karşı kendini müdafaa amaçlı bir yumruk aşk edecektir. Oysa insanın bu yumruğu; Allah’ın sonsuz celal ve kibriyasının yetmiş bin perdeden geçmiş zayıf mı zayıf bir tecellisidir.

Kaldı ki Allah’ın izzet ve azameti sonsuzdur ve kendine karşı yapılacak küfür ve hakaretlere tepki ve cezası çok ağır olacaktır, yani O’nun şanına yakışır bir şekilde olacaktır.

Küfrün özünde Allah’a karşı edepsizlik, meydan okuma, hakaret ve küçümseme gibi, izzet ve celali tahrik edecek unsurlar bulunuyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...