"Halbuki o felsefî mes'eleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu." cümlesi ile "Fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bıçakla adam da öldürülür, kurban da kesilir. Zarar ya da fayda bıçağın zatında değil, kullanılış biçimindedir. Fen ilimleri de bunun gibidir. Bu ilimler âyetler ışığında mana-yı harfi ile tefekkür edilirse, kişiyi manen ve maddeten terakki ettirir. Mana-yı ismi ile kullanılırsa, yani eşyanın faydalarını onları yaratan Allah’ı hiç düşünmeden incelenirse insanı karanlığa boğar.

Üstadımız burada fen ilimlerini felsefî usul ile dine hizmet ettirmeyi denediğini ve beyhude yorulduğunu ifade ediyor. Daha sonra Kur’ân’ın usul ve tarzına tam girerek, fen ilimlerini ayetlerin ışığında izah ederek tevhidi ilan ve ispat etmiştir, Risale-i Nur bunun en açık vesikasıdır.

“Maatteessüf o vakte kadar ulûm-u felsefeyi, ulûm-u İslâmiye ile beraber havsalama doldurup o ulûm-u felsefeyi pek yanlış olarak maden-i tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Halbuki o felsefî mes'eleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu..."

"... Ezcümle, fünun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye, ruhumu kâinata boğduruyordu."(1)

Üstadımız, Aristo ve Kant gibi felsefeye girip tevhidi bu felsefi yollar ile ispat etmeye çalışmış değildir. Üstadımızın "Beyhude yoruldum" dediği yol, felsefe ve mantığın bazı faydalı dallarını İslâmî bir tarzda kullanıp, devir ve teselsül gibi yollar ile tevhidi ispat etmeye çalışan kelam âlimlerinin yoludur.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Talhaozer
Allah razı olsun selamlar
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...