"Halbuki, o felsefî meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyât-ı mâneviyemde engel olmuştu." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerinin, burada kast ettiği felsefe; menfi değil, müspet felsefedir. Lakin müspet felsefe ne kadar Kur’ân ile barışık ve olumlu da olsa, Kur’ân’ın tarzı ve metodu yanında fuzuli ve çok yavan kalıyor.

Üstad Hazretlerinin "ruhumu kirletmiş" dediği husus, bu fuzuli ve yavan şeylerle vakit kaybetmesidir. Yoksa felsefenin karşısında aciz kalıp şek ve şüphelere düştüğünü kastetmiyor. Nitekim Üstad Hazretleri Risale-i Nur'dan önce de allâme-i cihan idi. Ama o zaman takip ettiği hizmet metodu, Risale-i Nur'a nispet edildiğinde biraz sönük kalmıştır.

Küçük bir fenerin ışığı, nasıl güneş ile kıyasa gelmez ise, insan aklının mahsulü olan müspet felsefenin cüz’i ışığı da Kur’ân güneşinden süzülüp gelen Risale-i Nur ile kıyasa gelmez. Üstad Hazretlerinin yukarıdaki değerlendirmesi bu farka işaret etmek içindir. Yeni Said dönemi Eski Said dönemine nispetle çok daha parlak ve çok daha kârlıdır. Üstad Hazretlerinin eski hizmet tarzı hasen yani güzel, yenisi ise ahsendir yani en güzeldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...