"Halbuki oradaki maksat, burada yoktur. Burada birinci cümledeki maksat, Kur'anın medhine incirar eden mü'minlerin medhidir..." şekilde devam eden kısmı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada birinci cümle” denilen ve mü’minlerin medhiyle alakalı olan yer meali, “İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.” olan, Bakara sûresinin 5. âyetidir.

İkinci cümleden maksat ise; 6. ayet olup kâfirler kötülenmektedir. 5 ile 6. âyet arasında ve bağlacı ( وَ ) yoktur.

Her iki cümleden takip edilen garaz ve maksat bir olmadığı için atıf yoktur. Çünkü birinci cümle mü’minlerin medhediyor. Bu medhin kaynağı Kur’an-ı Azîmü’ş-şandır. Halbuki kâfirlerin zemmi olan ikinci cümle Kur’an’ın medhiyle alakalı değildir.

Oradaki maksat diye ifade edilen İnfitar Sûresindeki 14 ve 15. âyetler arasındaki hüsn-ü münasebet ise şöyle anlaşılabilir:

Âyetin öncesinde Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var, / Değerli yazıcılar var / Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.” mealindeki âyetler adâlet-i tâmmeyi göstermektedir. Ebrarın cennette, füccarın cehennemde olması ise, bu mananın külli bir tezahürü olduğundan ikisi arasında hüsn-ü münasebet olup atıf harfi olan ( وَ ) takdir edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...