"Her iki saadetin gerek hidayete, gerek onların methüsenalarına müstakil ve ayrı ayrı gayeler ve sebepler olduklarına işarettir..." cümlesini açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkincisi: اُولٰۤئِكَ’nin tekrarı, her iki saadetin gerek hidayete, gerek onların medih ve senâlarına müstakil ve ayrı ayrı gayeler ve sebepler olduklarına işarettir. Fakat ikinci اُولٰۤئِكَ’nin hükmüyle beraber, birinci اُولٰۤئِكَ’ye işareti daha evlâdır."(1)

"İşte, Rablerinin gösterdiği doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Dünya ve âhirette saâdet ve kurtuluşa erenler de onlardır." (Bakara, 2/5)

Her iki saadetten maksad ayette bahsedilen vasıfta olan müminlerin hidayet üzerine olmaları ve kurtuluşa ermeleridir. İşte bu iki saadet, ayette bahsedilen müminlerin medihlere ve Kur’an’ın hidayet kaynağı olmasının mücessem misalleri olmalarına gaye ve sebeptir.

Bu ayette iki saadetten bahsediliyor: Birisi hidayet, diğeri ise hidayetin de neticesi olan dünya ve ahiret saadetidir. "Onlar" kelimesinin iki defa tekrar edilmesi; bu iki saadete vurgu yapmak içindir. Yani; hidayet ve hidayetin neticesi olan dünya ve ukba saadetlerini pekiştirmek için “onlar” kelimesi iki defa zikrediliyor.

Ayet içinde aynı zamanda her iki tekrar içinde de bir övgü ve yüceltme manası var. Birinci “onlar” kelimesinde hidayette oldukları için övülüyorlar, ikinci “onlar” kelimesi içinde de her iki alemde de mesut olacakları için övülüyorlar. Yani “onlar” kelimesinin iki defa zikredilmesinin gaye ve sebepleri farklı olduğu için, gereksiz bir tekrar sayılmazlar.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi 5. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...