"Halbuki Said’i bilenler bilirler ki, mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hatta sarih küfrü bir adamdan görse de yine tevile çalışır, onu tekfir etmez." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tekfirden kaçınmak bir Ehlisünnet ahlakıdır. Önüne geleni tekfir etmek ise, ehli dalalet olan bazı batıl gurupların geleneğidir.

İnsanları imani açıdan değerlendirirken çok dikkatli olmak gerekir, zira vebali çok büyüktür. Peygamber Efendimiz (a.s.m) "Bir mümini küfür ile itham edersen, şayet o küfür onda yoksa aynen sana döner." (bk. Buharî, Edeb 44) anlamındaki ikazı çok manidardır. Bu yüzden delilsiz ve mesnetsiz bir tarzda insanlara kâfir demek çok tehlikeli bir davranıştır.

Birisine kâfir demenin vebali ve riski büyüktür, ama onu tekfir etmemenin hiçbir vebali bulunmuyor. Fikir ve sıfatlara küfür denilebilir ve denilmelidir, ama şahsa demenin vebali vardır. Bu yüzden kolay kolay birisine kafir denilmemelidir. Üstad'ın burada bize verdiği ders budur. Yoksa azılı din düşmanlarını ve açıktan küfrünü ilan edenleri tekfir etmekte bir vebal ve günah bulunmuyor.

Özetle tekfir etmemek, tekfir etmekten daha salim bir yoldur ve bizim şiarımız olmalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...