"Hamd ve şükürleri iktiza edenlerden birisi de hakîmiyettir... İnsanın aklı da hakîmiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder." Aklın zevk almasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve kezâ, kâinatta mündemiç hikmetlerin bütün envâ ve efradı adedince hamd ve şükürleri iktiza edenlerden birisi de hakîmiyettir. Zira insanın nefsi, Rahmâniyetin cilveleriyle, kalbi de Rahîmiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi, insanın aklı da hakîmiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder. İşte, bu itibarla ağız dolusu ile 'Elhamdü lillâh' söylemekle hamd ü senâları istilzam eder."(1)

Hakîm ismi hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatine ve hikmetlerine vâkıf olan, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir. Hakim ismi kainattaki bütün mahlukatı ve eşyayı hikmet ve fayda ile donatmış ve insan aklına geniş bir sofra ve alan açmıştır.

Rezzak ismi nasıl midenin ihtiyacı olan rızıklar ile yeryüzünü donatmış ise, aynı şekilde Hakim ismi de bütün eşyayı hikmet ve faydalar ile donatarak akıl midesine hikmet rızıklarını takdim etmiştir. Mide nasıl rızıklardan istifade etmekle keyif ve lezzet alırsa, aynı şekilde akıl da eşyanın üstündeki hikmet ve fayda rızıklarını tefekkür ettikçe keyif ve lezzet alır. Mideye sunulan rızıklar nasıl hamd ve şükrü iktiza ediyor ise, aynı şekilde akla takdim edilen hikmet ve faydalar da hamd ve şükrü iktiza ediyor. Güzel bir yemeğin letafetli yüzü, nasıl mideyi coşturursa, aynı şekilde eşyanın üstündeki hikmet letafetleri de aklı coşturur ve ona güzel bir mana yemeği olur.

(1) bk. Şualar, Sekizinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...