"Hapishane vazifesini de görmekle beraber başka pek çok vazifeleri var..." Cehennemin vazifeleri nelerdir; sadece hapis ve yakmak gibi şeylerden mi ibarettir? Cehennemin yakma dışındaki vazifeleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cehennemin vazifelerini maddeler halinde sıralamaya çalışalım:

Birincisi; iman ve ibadeti terk edenler için hapishanedir.

İkincisi; cennetin nimetlerini keskinleştiren bir kıyas vesilesidir. Zira nispi güzellikler; ancak zıtları ile kavranabilir. Sıcağın kıymet ve mertebeleri, nasıl zıddı olan soğuk ile anlaşılıyor ise, cennetin kıymet ve güzelliği de, zıddı olan cehennem ile anlaşılır.

"Her şey zıddı ile bilinir." esasına göre, cennetin yüksek kıymeti, ancak zıddı olan cehennem ile bilinebilir. Cennet ehli dünyadaki zayi olan haklarının adalet bakımından intikamının alınmasını bilmesi ile nimetin tam tadına varır.

Üçüncüsü; cehennem, Allah’ın Celal, Müntakim, Kebir, Aziz gibi bir çok ismin tecelligahı olup, bu isimlerin mana ve hükümlerine hizmet ediyor. Yani; Allah’ın Celal silsilesinde ne kadar isim ve sıfatı varsa, hepsi kendi mana ve hükümlerini cehennemde izhar ve ilan ediyorlar.

Dördüncüsü; cehennem mutlak yokluğun dehşetli acısını, varlık rengine çevirip kafirler için bir rahmet kapısı oluyor. Evet, mutlak yokluk cehennemden daha ağır ve daha dehşetli bir cezadır. Cehennem mutlak yokluğa nispetle rahmettir.

Cehennem tam hayır olan varlık mertebesinin bir boyutu olmasından, mutlak hiçlik ve yokluktan daha iyi ve ehven bir mekandır. Yani; insan ebedi yokluk ve hiçliğe düşmekten ise, cehennem de olsa varlık aleminde kalması onun için daha hayırlıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...